วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

KAI ผลักดันการขายเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH เพิ่มเติมแก่กองทัพอากาศไทย

ADEX 2017: KAI pushes for additional T-50 sale to Thailand
First T-50TH Lead-In Fighter Trainer of 401st Squadron, Wing 4, Royal Thai Air Force at Korea Aerospace Industries facility(https://www.facebook.com/RTAFpage)

A model of the FA-50 on display at ADEX 2017, with the T-50 in the background. (HIS Markit /Gareth Jennings)
http://www.janes.com/article/74971/adex-2017-kai-pushes-for-additional-t-50-sale-to-thailandRoyal Thai Air Force former L-39ZA/ART of 401st Squadron Wing4 Takhli was transited to combine unit in 411st Squadron Wing41 Chiang Mai, 5 October 2017
http://www.wing41.rtaf.mi.th/readnews.php?catenews=3&newsid=1770

บริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลีตั้งความหวังในการขายเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH Golden Eagle ระยะที่๓ เพิ่มเติมแก่กองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) เพิ่มเติมจากที่มีการลงนามจัดหาแล้วสองระยะรวม ๑๒เครื่อง
Jane's ได้รับข้อมูลเมื่อ ๑๗ ตุลาคมว่า KAI เกาหลีใต้หวังที่จะมีการเจรจาในระยะอันสั้นสำหรับโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH ระยะที่๓ อีก ๔เครื่อง ซึ่งมีความสำคัญในแผนการจัดหาดั้งเดิมให้ครบฝูงบิน ๑๖เครื่องของกองทัพอากาศไทย

โดย T-50TH ในโครงการจัดหาระยะที่๒ ๘เครื่อง วงเงินประมาณ ๘,๘๐๐ล้านบาท($258 million) ที่ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(2017) นั้นกำลังอยู่ระหว่างการสั่งจัดหาขั้นต้นและน่าจะถูกส่งมอบได้พร้อมกับเครื่องชุดแรก
ซึ่ง T-50TH ในโครงการจัดหาระยะที่๑ ๔เครื่อง วงเงิน ๓,๗๐๐ล้านบาท($108 million) ที่ลงนามเมื่อเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015) จะมีการส่งมอบได้ตามกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018)

"เราได้พูดกับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศไทยที่แสดงความพร้อมและหวังจะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการในการจัดหาระยะที่สามในเร็วๆนี้"
Jake Jaehong Kim ผู้จัดการอาวุโสทีมพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกกลางและแอฟริการเหนืองของ KAI กล่าวในงานแสดงการบินและยุทโธปกรณ์นานาชาติ Aerospace and Defence Exhibition 2017(ADEX 2017) ที่ Seoul ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ตุลาคม

กองทัพอากาศไทยเคยถูกคาดว่าจะทำการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ KAI T-50TH ทั้งหมด ๑๖เครื่องในโครงการจัดหาเดียว
แต่กองทัพอากาศไทยถูกบังคับให้แบ่งการจัดหาเป็นสามระยะเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณกลาโหมที่ได้รับในแต่ละปีที่ไม่ถูกเพิ่มให้เพียงพอสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH จะมีความพร้อมปฏิบัติการเต็มอัตราเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๑ บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART สาธารณรัฐเชค ของ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี ที่ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994)
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐(2017) ได้มีการโอนย้าย บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART ที่เหลือจากการปลดประจำการไปแล้วส่วนหนึ่งจาก ฝูงบิน๔๐๑ ไปรวมที่ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ ที่จะเป็นฝูงบินเดียวและฝูงบินสุดท้ายที่จะประจำการ L-39 ของกองทัพอากาศไทย

การเปิดเผยการคาดหวังถึงการจัดหา T-50TH ระยะที่๓ สำหรับกองทัพอากาศไทยมีขึ้นหลังจากการเปิดเผยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า
กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(ROKAF: Republic of Korea Air Force) จะได้รับมอบเครื่องบินฝึก/โจมตีเบา TA-50 เพิ่มเติมโดยไม่เปิดเผยจำนวนในปี 2019 เพิ่มจากที่มีประจำการอยู่แล้วมากกว่า 70เครื่อง

นาย Kim บอก Jane's ว่าจำนวนเครื่องสุดท้ายยังไม่ได้มีการตัดสินใจ และเขาปฏิเสธที่จะคาดเดาว่าจะเป็นจำนวนเท่าไร แม้ว่าช่วงที่ผ่านมา KAI กำลังมีปัญหาในกรณีการสอบสวนการทุจริตและฉ้อโกงของอดีตผู้บริหารสำนักงานใหญ่โดยหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ตาม
แต่บริษัทยังตั้งความหวังที่จะส่งออกเครื่องบินรบไอพ่นตระกูล Golden Eagle ทั้ง T-50, TA-50 และ FA-50 ให้ได้ถึง ๑๘เครื่องในครึ่งปีแรกของปี 2018 ครับ