วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยูเครนมองหาแนวทางการเพิ่มตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์ตนเองต่อไทยและมาเลเซีย

LIMA 2017: Ukraine looks to boost presence in Thailand and Malaysian
Ukrspecexport and Thailand are moving closer toward establishing a facility to build and support vehicles such as the BTR-3E1. Source: Ukrspecexport
http://www.janes.com/article/68878/lima-2017-ukraine-looks-to-boost-presence-in-thailand-and-malaysian

Ukroboronprom รัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของยูเครนกำลังมองหาแนวทางที่จะเพิ่มการแสดงตนในตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์ความั่คงของไทยและมาเลเซีย
ตามข้อผูกพันระดับรัฐบบาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมความั่นคงของทั้งสองประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยูเครนและมาเลเซียได้เสนอการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านความร่วมมือเทคนิคทางทหารเมื่อปลายปี 2016
Pavlo Bukin ผู้อำนวยการบริหารของ Ukrspecexport หน่วงงานจัดการนำเข้าส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนยืนยันกับ Jane's ในงาน LIMA 2017(Langkawi International Maritime and Aerospace) ที่มาเลเซียวันที่ 21 มีนาคม

แม้ว่าคณะกรรมการร่วมดังกล่าวจะยังไม่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ที่ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ
โดยมีพื้นฐานในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ความมั่นคงให้มาเลเซียพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการผลิตในประเทศ โครงการที่เป็นไปได้นั้นรวมถึงการที่ยูเครนเสนอขายเครื่องบินตรวจการณ์พหุภารกิจและลาดตระเวนทางทะเลที่มีพื้นฐานจากเครื่องบินโดยสาร Antonov An-148

Bukin กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่างเป็นทางการในระดับสูง
"เมื่อประธานาธิบดียูเครน(Petro Poroshenko) ได้เยือนมาเลเซีย(ในเดือนสิงหาคม 2016) เราได้หารือถึงโอกาสในความร่วมมือร่วมกันหลายระบบ เรากำลังดำเนินการหารืออยู่แต่เรายังไม่มีสัญญาใดๆตอนนี้ การแข่งขันที่นี่รุนแรงมาก" เขากล่าว

สำหรับไทย นาย Bukin ยืนยันว่า Ukrspecexport ได้เข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับกองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) ในการจัดตั้งโรงงานในไทยเพื่อสร้างและสนับสนุนยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3E1 8x8 APC(Armoured Personnel Carrier)
โรงงานดังกล่าวจะสร้างรถหุ้มเกราะล้อยางที่ตรงความต้องการของกองทัพบกไทยและส่งออกให้ลูกค้าในภูมิภาค อีกทั้งยังสนับสนุนรถเกราะล้อยาง BTR-3E1 ที่มีประจำการในกองทัพบกไทยอยู่แล้ว

กองทัพบกไทยไดสั่งจัดหายานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ชุดแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008) และชุดที่สองปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) รวมมากกว่า ๒๒๐คัน นาย Bukin ยืนยันว่าการส่งมอบรถทั้งหมดเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016) แล้ว
และขณะนี้ทาง Ukrspecexport กำลังเข้าขันเพื่อให้ได้รับสัญญาจัดหายานเกราะล้อยาง BTR-4 8x8 APC กับกองทัพบกไทยตามโครงการจัดหายานเกราะล้อยางใหม่อยู่

เพิ่มเติมจากนี้ Ukrspecexport ยังมองเห็นโอกาสในการเพิ่มการขายอาวุธยุทโธปกรณ์กับไทยอีกคือรถถังหลัก BM Oplot ชุดใหม่เพิ่มเติม
ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก Oplot-T ในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) จำนวน ๔๙คัน แต่ปัจจุบันในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016) ยูเครนเพิ่งส่งมอบรถให้ไทยได้เพียง ๒๐คันครับ