วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศไทยจะจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ KAI T-50TH เกาหลีใต้เพิ่มเติม

Thailand to procure eight more T-50THs from South Korea
The Thai Cabinet approved on 11 July a Royal Thai Air Force (RTAF) proposal to procure additional T-50TH (Thailand) Golden Eagle lead-in fighter trainer aircraft from Korea Aerospace Industries (KAI).
http://www.janes.com/article/72191/thailand-to-procure-eight-more-t-50ths-from-south-korea

Korea Aerospace Industries T-50TH(FA-50) model at Defense & Security 2015(MY OWN PHOTO)

วันที่ ๑๑ กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยได้อนุมัติข้อเสนอของกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) ในโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH(Thailand) Golden Eagle จาก Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มเติม
ข้อเสนอที่นำเข้าสู่ที่ประชุมโดยรัฐมนตรีกลาโหมไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่๒ จำนวน ๘เครื่อง วงเงินประมาณ ๘,๘๐๐ล้านบาท($258 million) แบ่งจ่ายในงบประมาณผูกพันประจำปีต่อเนื่อง ๔ปี
Jane's เข้าใจว่าการลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝึก KAI T-50TH ระยะที่๒ อีก ๘เครื่องคาดว่าจะมีขึ้นภายหลังในเดือนนี้


T-50TH Initial Cadre Training for Royal Thai Air Force Pilot at Republic of Korea
http://kookbang.dema.mil.kr/kookbangWeb/m/view.do?ntt_writ_date=20170629&bbs_id=BBSMSTR_000000000006&parent_no=1
http://kaiwebzine.com/webzine_2017_06/4770

โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH ระยะที่๒ ของกองทัพอากาศไทยมีต่อเนื่องโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH ระยะที่๑ จำนวน ๔เครื่อง วงเงิน ๓,๗๐๐ล้านบาท($108 million) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015)
ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้ส่งนายทหารนักบินชุดแรก ๖นาย พร้อมช่างอากาศยานและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการบิน TAI(Thai Aviation Industries) รวม ๔๐นายเข้ารับการฝึกและถ่ายทอด Technology ที่สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม-๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017)
คาดว่าเครื่องบินขับไล่และฝึก บ.ขฝ.๒ T-50TH เครื่องแรกจากสายการผลิตในโรงงาน KAI จะเปิดตัวได้ในปลายปี ๒๕๖๐(2017)นี้ โดยกองทัพอากาศไทยมีกำหนดการรับมอบ KAI T-50TH เครื่องชุดแรก ๔เครื่องในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018)

L-39ZA/ART 401st Squadron Wing 4 Royal Thai Air Force

พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศระบุว่ากองทัพอากาศไทยมีความต้องการจัดหาเครื่องบินฝึกไอพ่นขั้นก้าวหน้า T-50TH ๑ฝูงบินจำนวน ๑๖เครื่อง การอนุมัติการจัดหาระยะที่๒ นี้ทำให้จำนวนที่จะจัดหาเป็น ๑๒เครื่อง เข้าใจว่าจะมีการจัดหาระยะที่๓ อีก ๔เครื่องในอนาคต
โดยกองทัพอากาศไทยต้องการจัดหาเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่๑ Aero L-39ZA/ART Albatros จากสาธารณรัฐเชค ๓๖เครื่องในปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994) ที่ได้รับการปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานตะวันตก NATO โดย Elbit และ IAI อิสราเอล
ทั้งนี้ปัจจุบัน บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART ที่ประจำการใน ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี และ ฝูงบิน๔๑๑ กองบิน๔๑ เชียงใหม่นั้นมีอายุการใช้งานเกินมากกว่า ๒๐ปีแล้ว และส่วนหนึ่งได้ถูกปลดประจำการเนื่องจากโครงสร้างและเครื่องยนต์หมดอายุการใช้งานแล้วครับ