วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สหรัฐฯอนุมัติการขายอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon Block II สำหรับเรือฟริเกต ร.ล.ท่าจีน กองทัพเรือไทย

Government of Thailand – RGM-84L Harpoon Block II Surface Launched Missiles
WASHINGTON, Aug. 10, 2017 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Thailand for RGM-84L Harpoon Block II Surface Launched Missiles.
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/government-thailand-rgm-84l-harpoon-block-ii-surface-launched-missiles

Royal Thai Navy's new Frigate FFG-471 HTMS Tachin launching ceremony at Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering(DSME) Okpo-Dong shipyard, Geoje, South Gyeongsang, Busan, Republic of Korea, 23 January 2017
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1408382035879815
https://www.facebook.com/prthainavy

DSME DW3000H Frigate model at 3rd Ship Tech 2016 (My own Photo)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีมติอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ RGM-84L Harpoon Block II ให้รัฐบาลไทยในรูปแบบการขาย Foreign Military Sale วงเงินประมาณ $24.9 million(ประมาณ ๘๓๑ล้านบาท)
สำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ (DCSA: Defense Security Cooperation Agency) ที่ประกาศเอกสารแจ้งการรับรองไปยังสภา Congress เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคมที่ผ่านมา

รัฐบาลไทยได้ร้องขอความเป็นไปได้ในการขายอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ RGM-84L Harpoon Block II จำนวน ๕นัด และอาวุธปล่อยนำวิถีฝึก RTM-84L Harpoon Block II จำนวน ๑นัด
รวมถึงชุดบรรจุ, อะไหล่และชิ้นส่วนการซ่อม, การสนับสนุนและอุปกรณ์ทดสอบ, สิ่งพิมพ์และเอกสารทางเทคนิค, การฝึกกำลังพลและอุปกรณ์การฝึก รัฐบาลสหรัฐฯและตัวแทนผู้รับสัญญาจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค, วิศวกรรม และบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงที่เกี่ยวข้องในโครงการ

การเสนอการขายนี้จะเป็นการสนับสนุนต่อนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงชาติของสหรัฐฯในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์สหรัฐ-ไทย
และเพิ่มความมั่นคงของหุ้นส่วนที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การขยายขีดความสามารถในประสิทธิภาพการป้องกันเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญของไทย

ไทยจะนำอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RGM-84L Harpoon Block II ไปติดตั้งใช้กับเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ร.ล.ท่าจีน(ลำที่๓) ซึ่งเป็นเรือฟริเกตแบบ DW3000 ที่สร้างโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering(DSME) สาธารณรัฐเกาหลี(http://aagth1.blogspot.com/2017/01/blog-post_23.html)
การขายอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon Block II และการสนับสนุนจะเพิ่มศักยภาพความเป็นหุ้นส่วนทางทะเลของกองทัพเรือไทย(Royal Thai Navy) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon มาก่อนแล้วและจะไม่มีปัญหาใดๆในการนำมาใช้ในกองทัพเรือไทย

ผู้รับสัญญาหลักคือบริษัท Boeing ใน St.Luis ในมลรัฐ Missouri โดยไม่มีข้อตกลงชดเชยใดๆเสนอในการเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในในการขายนี้ โดยไม่มีผลกระทบด้านความพร้อมด้านกลาโหมของสหรัฐฯ และด้านความมั่นคงใดๆในภูมิภาคนี้
การดำเนินการขายนี้จะมีความจำเป็นที่บุคลากรของรัฐบาลสหรัฐฯและตัวแทนผู้รับสัญญาจะต้องเดินทางไปประจำประเทศไทย เพื่อสรุปทางเทคนิค, สนับสนุน และควบคุมการทำงาน เป็นเวลาประมาณ ๕ปี

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ RGM-84L Harpoon Block II เป็นหนึ่งในระบบอาวุธของสหรัฐฯที่กองทัพเรือไทยเลือกมาติดตั้งกับโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ร.ล.ท่าจีน(ลำที่๓)
ร่วมกับระบบป้องกันระยะประชิดปืนใหญ่กลหกลำกล้องหมุน Phalanx CIWS 20mm และอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ RIM-162 ESSM ของบริษัท Raytheon สหรัฐฯ พร้อมแท่นยิงแนวดิ่ง Mk41 VLS(Vertical Launch System) ของบริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯครับ