วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

KAI เกาหลีใต้จะส่งมอบเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH ให้กองทัพอากาศไทยในปี 2018-2019Korea Aerospace Industries(KAI) has displayed Model of FA-50 Multi Role Aircraft and KUH-1 Multi Purpose Utility Helicopter, and Photo of KAI T-50TH Lead-In Fighter Trainer for Royal Thai Air Force at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok Thailand on 6-9 November.(My Own Photos)

บริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่ากำหนดการส่งมอบเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ KAI T-50TH ระยะที่๑ จำนวน ๔เครื่อง และระยะที่๒ จำนวน ๘เครื่อง แก่กองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018) และเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ตามลำดับ
ตามที่ตัวแทนบริษัทได้ให้ข้อมูลในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ Defense and Security 2017 ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

กองทัพอากาศไทยได้ลงนามจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH Golden Eagle ระยะที่๑ ๔เครื่อง วงเงิน ๓,๗๐๐ล้านบาท($108 million) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015) ระยะที่๒ ๘เครื่อง วงเงินประมาณ ๘,๘๐๐ล้านบาท($258 million) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(2017)
โดยกองทัพอากาศไทยจะนำ T-50TH เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี เพื่อทดแทน บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART ที่มีการโอนย้ายไปรวมฝูงที่เดียวเป็นฝูงสุดท้าย ณ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ แล้วตามที่ได้รายงานไป(http://aagth1.blogspot.com/2017/10/kai-t-50th.html)

กองทัพอากาศไทยมีความต้องการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH รวม ๑๖เครื่อง ที่ปัจจุบันมีการสั่งจัดหาทั้งสองระยะแล้วรวม ๑๒เครื่อง โดยเครื่องแรกทำการบินเมื่อ ทำการบินเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐(2017)ที่ผ่านมา(http://aagth1.blogspot.com/2017/08/t-50th_26.html)
ซึ่งบริษัท KAI เกาหลีใต้มีขีดความสามารถในการประกอบสายการผลิต T-50TH สำหรับกองทัพอากาศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่จะมีการส่งมอบเครื่องชุดแรกและชุดที่สองในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑(2018) และเดือนตุลาคม ๒๕๖๒(2019)

นอกจากที่มีการนำ T-50A T-50B TA-50 และ FA-50 เข้าประจำการในกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea Air Force) ปัจจุบันบริษัท KAI ได้ประสบความสำเร็จในการส่งออกเครื่องบินฝึกไอพ่นขั้นก้าวหน้า/โจมตีเบา ตระกูล T-50 Golden Eagle ให้กับหลายประเทศทั่วโลก
เฉพาะในกลุ่มชาติ ASEAN ที่ได้จัดหาเข้าประจำการแล้วก็มี T-50I กองทัพอากาศอินโดนีเซีย(TNI-AU: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara) ๑๖เครื่อง(ตกไปแล้ว ๑เครื่อง) และ FA-50PH กองทัพอากาศฟิลิปปินส์(Philippine Air Force) ๑๒เครื่อง ซึ่งได้ถูกใช้ในการรบกับกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายแล้ว

สำหรับกองทัพอากาศไทยที่เป็นลูกค้ารายล่าสุดที่จะได้รับมอบเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH เข้าประจำการทางบริษัท KAI ก็ตั้งความหวังว่าจะได้รับการลงนามสัญญาจัดหาเครื่องระยะที่๓ จากทางไทยในเร็วๆนี้(http://aagth1.blogspot.com/2017/10/kai-t-50th.html)
ทั้งนี้บริษัทยังได้มองโอกาสในการขายอากาศยานแบบอื่นๆของตนต่อไทยและกลุ่ม ASEAN เช่น เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป KUH-1 Surion ที่ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea Army)และนาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea Marine Corps) แล้วครับ