วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH กองทัพอากาศไทยทำการบินครั้งแรก

Royal Thai Air Force's first T-50TH Lead-In Fighter Trainer serial 40101, 401st Squadron, Wing 4, aircraft first flight at Korea Aerospace Industries facility, 10 August 2017

T-50TH First Flight!
T-50TH แห่งกองทัพอากาศไทย ทำการบินครั้งแรกเหนือน่านฟ้าเกาหลี...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศกันนะครับ
https://www.facebook.com/RTAFpage/posts/1760204314009151

T-50TH 40101 Royal Thai Air Force in KAI factory
http://www.edaily.co.kr/news/newsRead.edy?SCD=JA31&DCD=A00103&newsid=01266086616030928

ภาพที่เผยแพร่ใน Page Facebook ของกองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force)ได้แสดงถึงการทดสอบทำการบินครั้งแรกของเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ KAI T-50TH ของกองทัพอากาศไทย ที่โรงงานอากาศยาน Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี
โดยภาพที่ปรากฎชัดเจนว่า T-50TH เครื่องแรกของกองทัพอากาศไทยมีหมายเลขเครื่อง 40101 ซึ่งเป็นเครื่องแรกของ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี โดยจากข้อมูลในแผ่นป้ายในภาพระบุว่าเป็นเครื่องส่งออกของกองทัพอากาศไทย ทำการบินเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017)

ก่อนหน้านี้มีภาพเผยแพร่ออกมาไม่มากถึงสายการผลิตของเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH ในโรงงานของ KAI เช่นการฝึกการดับเพลิงร่วม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายนตามที่ได้รายงานไป(http://aagth1.blogspot.com/2017/08/t-50th.html)
และรายงานประกอบข่าวซึ่งแสดงการผลิต T-50TH หมายเลข 40101 แพนหางดิ่งมีรูปมังกรเพลิงฝูงบิน๔๐๑ ซึ่งยังไม่ติดตั้งเครื่องยนต์ในโรงงาน KAI โดยมีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป KAI KUH-1 Surion อยู่เบื้องหลัง

กองทัพอากาศไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่๑ จำนวน ๔เครื่อง วงเงิน ๓,๗๐๐ล้านบาท($108 million) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015)
การทำการบินครั้งแรกของเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH เครื่องแรก(40101) น่าจะแสสดงถึงว่าเครื่องชุดแรกที่สั่งจัดหาไป ๔เครื่องจะมีการส่งมอบได้ตามกำหนดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018)

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมไทยได้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่๒ จำนวน ๘เครื่อง วงเงินประมาณ ๘,๘๐๐ล้านบาท($258 million) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(2017) คาดว่าจะมีการลงนามสัญญากับ KAI ภายหลังในเร็วๆนี้
โดยกองทัพอากาศไทยมีความต้องการ T-50TH ในระยะที่๓ อีก ๔เครื่องเพื่อให้ครบฝูงรวม ๑๖เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ฝึก บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART เชคที่ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994) ที่หมดอายุการใช้งานและส่วนหนึ่งได้ปลดประจำการลงแล้ว

ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้ส่งนายทหารนักบินชุดแรก ๖นาย พร้อมช่างอากาศยานและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการบิน TAI(Thai Aviation Industries) รวม ๔๐นาย
เข้ารับการฝึกและถ่ายทอด Technology ที่สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม-๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ทั้งในส่วนของบริษัท KAI และกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea Air Force) ครับ