วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือพม่าประจำการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง UMS Inlay OPV ใหม่

70th Anniversary of Myanmar Navy, Senior General Min Aung Hlaing commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces was attended Commissioned Ceremony of
new Offshore Patrol Vessel UMS Inlay (54), two 56 meter Landing Craft Utility (1614 and 1615) and four 29 meter Landing Craft Mechanized (1713, 1714, 1715 and 1716), 24 December 2017.
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/
https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing

Clip: 70th Anniversary of Myanmar Navy, 24 December 2017
https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing/videos/1814502275250919/

วันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ฐานทัพเรือ Yangon ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศพม่า(Tatmadaw Yay) ครบรอบปีที่70
พลเอกอาวุโส(Senior General) Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพพม่าได้เป็นประธานในพิธีขึ้นระวางประจำการเรือใหม่รวม 7ลำเข้าประจำการในกองทัพเรือพม่า(Myanmar Navy)

เรือใหม่ลำแรกคือเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV: Offshore Patrol Vessel) UMS Inlay หมายเลขเรือ 54 ซึ่งถูกสร้างโดยอู่ต่อเรือ Thanlyin ของกองทัพเรือพม่า ซึ่งตัวเรือถูกปล่อยลงน้ำไปเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2015(http://aagth1.blogspot.com/2015/12/blog-post_2.html)
โดยเรือถูกตั้งชื่อตามทะเลสาบอินเลในรัฐฉาน หรือหนองอางเลในภาษาไทใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ(เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพม่า ในการชมความเป็นอยู่ของชาวอินทาที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้านกลางน้ำและทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชลอยน้ำ)

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง UMS Inlay มีตัวเรือยาวราว 81m กว้างราว 12.5m ระวางขับน้ำประมาณ 1,500tons ระบบอาวุธหลักติดตั้งป้อมปืนใหญ่กลแบบ Type 66 ขนาด 57mm แฝดสอง(น่าจะปรับปรุงจากป้อมปืนที่ถอดจากเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ Type 037 Hainan ที่พม่าจัดหามาจากจีนช่วงต้นปี 1990s)
ท้ายเรือมีปืนกลหนัก 2กระบอก(น่าจะขนาด 14.5mm หรือ 12.7mm) มีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ในตัวเรือ และจากภาพสะพานเดินเรือมีการติดตั้งอุปกรณ์นำร่องและเดินเรือยุคใหม่ที่มีความทันสมัย ที่มีข้อมูลว่าได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและอุปกรณ์จากบริษัทสัญชาติสิงคโปร์

มีรายงานว่าอู่เรือกองทัพเรือพม่ากำลังดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งขนาด 80m อยู่ 1ลำ ซึ่งน่าจะเป็นเรือลำที่สองในชั้น Inlay OPV นี้ โดยเรือ OPV ใหม่ 2ลำน่าจะถูกนำเข้าประจำการทดแทนเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งแบบ Osprey Class-50 ที่จัดหาจากเดนมาร์ก 2ลำตั้งแต่ปี 1982
คือ UMS Indaw หมายเลขเรือ 55(ตั้งชื่อตามทะเลสาบอินดอว์ เมืองอินดอว์ในภาคสะกาย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ขนาดเล็กกว่าทะเลสาบอินดอว์คยีทางตอนเหนือในรัฐคะฉิ่นที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า) และ UMS Inya หมายเลขเรือ 57(ตั้งชื่อตามทะเลสาบอินยา กลางเมืองย่างกุ้ง)

ทั้งนี้ในวันเดียวกันกองทัพเรือพม่ายังได้ทำพิธีขึ้นระวางประจำการเรือระบายพลขนาดใหญ่(LCU: Landing Craft Utility) ขนาด 56m 2ลำ คือหมายเลขเรือ 1614 และ 1615
และเรือระบายพลขนาดกลาง(LCM: Landing Craft Mechanized) ขนาด 29m 4ลำ คือหมายเลขเรือ 1713, 1714, 1715 และ 1716 ซึ่งเรือเรือระบายพลใหม่ทั้งหมด 6ลำนี้ถูกสร้างโดยอู่ต่อเรือของพม่าเช่นกัน(กองทัพเรือพม่ามีเรือ LCU ใหม่รวม 5ลำ และและเรือ LCM ใหม่รวม 16ลำแล้ว)

เรือระบายพล LCU และ LCM ทั้ง 6ลำที่จอดเทียบท่าในพิธีนั้นยังได้ทำการบรรทุกรถรบของกองทัพบกพม่า(Myanmar Army)ไปกับเรือหลายแบบ เช่น รถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก Type 63, ยานเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3U และยานเกราะล้อยางติดปืนใหญ่รถถัง PTL-02 ขนาด 105mm
ซึ่งในช่วงหลายสิบปีมานี้กองทัพเรือพม่าได้มีการสร้างเรือที่ต่อเองในประเทศทั้งเรือตรวจการณ์ เรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถี เรือคอร์เวต เรือฟริเกต และเรือระบายพลขนาดต่างๆ เป็นต้นเป็นจำนวนมากครับ