วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศพม่าประจำการเครื่องบินฝึกไอพ่น Yak-130 เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล ATR 42 MPA และเครื่องบินลำเลียง Fokker 70
70th Anniversary of Myanmar Air Force, Senior General Min Aung Hlaing commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces was attended Commissioned Ceremony of
6 Yakolev Yak-130 advanced jet trainer, 2 ATR 42 MPA(Maritime Patrol Aircraft) and 2 Fokker 70 regional airliner transport, 15 December 2017.
https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing/posts/1804782859556194

วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ฐานทัพอากาศ Meiktila ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศพม่า(Tatmadaw Lay) ครบรอบปีที่70
พลเอกอาวุโส(Senior General) Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพพม่าได้เป็นประธานในพิธีรับมอบอากาศยานใหม่เข้าประจำการในกองทัพอากาศพม่า(Myanmar Air Force)
ประกอบด้วยเครื่องบินฝึกไอพ่นสองที่นั่ง Yakolev Yak-130 จำนวน 6เครื่อง, เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล ATR 42 MPA จำนวน 2เครื่อง และเครื่องบินลำเลียง Fokker 70 จำนวน 2เครื่อง

กองทัพอากาศพม่าได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินฝึกรบไอพ่นขั้นก้าวหน้า Yak-130 6เครื่องจาก ROSOBORONEXPORT รัฐวืสาหกิจด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียในปี 2015
โดยเครื่องชุดแรก 6เครื่องได้มีการส่งมอบในช่วงปี 2017 นี้แล้วตามที่ได้รายงานไป(http://aagth1.blogspot.com/2017/02/yak-130.html, http://aagth1.blogspot.com/2017/11/t-90s-yak-130-6.html)
ซึ่งกองทัพอากาศพม่าได้ลงนามสัญญาจัดหา Yak-130 เพิ่มเติมอีก 6เครื่องในปี 2016 โดยมีเครื่องหมายเลข 07 ที่ทำการบินทดสอบแล้ว คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในปี 2018 จนครบ 12เครื่อง

ทั้งนี้กองทัพอากาศพม่ายังได้แสดงเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล ATR 42 MPA ที่ดัดแปลงจากเครื่องบินลำเลียงสองเครื่องยนต์ใบพัดแบบ ART 72-320 ฝรั่งเศส/อิตาลี
ATR 42 MPA ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์จากบริษัท Israel Aerospace Industries อิสราเอล เช่น Radar ตรวจการณ์พื้นน้ำของ Elta Systems
รวมถึงได้มีการแสดงเครื่องบินลำเลียงสองเครื่องยนต์ไอพ่น Fokker 70 เนเธอร์แลนด์ ที่เป็นเครื่องบินโดยสารสำหรับบุคคลสำคัญ VIP ใหม่ของกองทัพอากาศพม่าครับ