วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กองทัพเรือฟิลิปปินส์ทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Spike ER ในทะเล

Philippine Navy completes sea acceptance test of Spike ER missile system
The Typhoon MLS-ER system for Spike-ER missiles, seen here on one of the Philippine Navy’s Mk III MPAC. Source: Philippine Navy
https://www.janes.com/article/82289/philippine-navy-completes-sea-acceptance-test-of-spike-er-missile-system


ตัวแทนจากบริษัท Rafael Defense Systems อิสราเอล และกองทัพเรือฟิลิปปินส์(PN: Philippine Navy) ได้ดำเนินการทดลองในทะเลของระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น Spike Extended Range (ER)
โดยประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงจากเรือเร็วโจมตีเอนกประสงค์ Multipurpose Attack Craft(MPAC) ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์

การทดสองได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นอกคาบสมุทร Bataan และทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Spike ER หนึ่งนัดต่อเป้าหมายที่จอดลอยในทะเลไว้ห่างออกไป 6km ตามที่เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์กองทัพเรือฟิลิปปินส์กล่าว
ด้วยการทดสอบนี้ทำให้ขณะนี้กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้รับการติดตั้งขีดความสามารถด้านอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือน้ำกับเรือผิวน้ำของตนเป็นครั้งแรกอย่างทางการ

กองทัพเรือฟิลิปปินส์มีเรือเร็วโจมตี MPAC ประจำการ 9ลำ เรือมีระวางขับน้ำ 19tons ความยาวเรือ 16.5m ติดตั้งเครื่องยนต์ Caterpillar C32 สหรัฐฯ 2เครื่อง ระบบขับเคลื่อน Hamilton waterjets นิวซีแลนด์ สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 45knots
ที่ 3ลำแรกออกแบบสร้างโดยบริษัท Lung Teh Shipbuilding Co. Ltd. ไต้หวัน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเรือเร็ว Combat Boat 90 สวีเดน ในฐานะส่วนหนึ่งของหน่วยกองรบชายฝั่ง(Littoral Combat Force Unit) กองทัพเรือฟิลิปปินส์

เรือเร็วโจมตี MPAC ชุด 3ลำหลังล่าสุดซึ่งถูกเรียกว่า MPAC Mk III โดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ซึ่งสร้างโดยบริษัท Propmech Corp ฟิลิปปินส์ที่ได้สร้างเรือเร็วโจมตี MPAC Mk II จำนวน 3ลำในประเทศก่อนหน้า
เรือเร็วโจมตี MPAC Mk III 3ลำล่าสุดนี้ได้รับการติดตั้งแท่นยิง Typhoon MLS ER และป้อมปืน Remote แบบ Mini Typhoon ขนาด 12.7mm ของ Rafael อิสราเอล

แท่นยิง Typhoon MLS ER ที่รวมกล้องเล็งยิง electro-optical และระบบควบคุมการยิง สามารถจะทำงานได้ทั้งในแบบยิงแล้วลืม(fire-and-forget), การยิง, การตรวจการณ์, การปรับข้อมูล หรือยิงแล้วควคุมการหัวเลี้ยว(fire-and-steer)
ซึ่งรูปแบบการยิงแบบหลักสุดสามารถทำให้ทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Spike ER จากแท่นยิงได้โดยไม่ต้องจับ lock เป้าหมายก่อนล่วงหน้า

อาวุธปล่อยนำวิถี Spike ER มีระยะยิงหวังผล 8km และแท่นยิง Typhoon MLS ER สามารถติดตั้งจรวดได้สูงสุด 4นัด นอกจากการดำเนินการต่อเป้าหมายผิวน้ำแล้ว
แท่นยิง Typhoon MLS ER ยังสามารถที่ระบบตรวจจับที่ติดตั้งในฐานะระบบตรวจการณ์ทั้งกลางวัน-กลางคืน สำหรับปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลตามวงรอบด้วยครับ