วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศไทยจะจัดหาอากาศยานไร้คนขับ Dominator UAV อิสราเอล

Aeronautics wins $27m Thailand UAV deal
https://en.globes.co.il/en/article-aeronautics-wins-27m-thailand-uav-deal-1001248103

Israeli Company Aeronautics group has showcased range of their Unmanned Aerial Vehicle(UAV) products inclued Aerostar tactical UAV and Orbiter II Small UAV that have been delivered to 404th Squadron, Wing 4, Royal Thai Air Force
and Dominator Medium-Altitude Long-Endurance(MALE) UAV which based-on Diamond DA42 also in RTAF serviced at Defense and Security 2017 exhibition in Bangkok Thailand on 6-9 November.(My Own Photo)


บริษัท Aeronautics Ltd ที่มีที่ตั้งใน Yavne อิสราเอลเป็นผู้ชนะในสัญญาจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV: Unmanned Aerial Vehicles) แบบ Dominator จำนวน ๓ระบบ แก่กระทรวงกลาโหมไทย ตามที่บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ Tel Aviv
สัญญาที่รวมถึงการส่งมอบระบบอากาศยาน UAV, อุปกรณ์ภาคพื้นดิน และการบริการที่เกี่ยวข้องมีวงเงินอยู่ที่ $27 million(๘๙๕ล้านบาท) เป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่องระยะเวลาสามปี โดยการจ่ายจะเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลง

อากาศยานไร้คนขับ Dominator UAV ของ Aeronautics อิสราเอลมีพื้นฐานการพัฒนาดัดแปลงจากเครื่องบินโดยสารใบพัดสองเครื่องยนต์ Diamond DA42 Twin Star ออสเตรีย ซึ่งมีประจำการในกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force)
แบ่งเป็นเครื่องบินฝึก บ.ฝ.๒๐ DA42 ที่ประจำการในโรงเรียนการบินกำแพงแสน และฝูงบิน๖๐๔ กองบิน๖ ดอนเมือง กับเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก บ.ตฝ.๒๐ DA42 MPP ฝูงบิน๔๐๒ กองบิน๔ ตาคลี

Aeronautics Dominator อิสราเอลเป็นอากาศยานไร้คนขับแบบเพดานบินกลางระยะเวลาทำการนาน(MALE: Medium-Altitude Long-Endurance, UAS: Unmanned Aerial System)
มีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 1,910kg สามารถบรรทุกได้หนัก 373kg(เช่น กล้อง Elctro-Optical/Infrared หรือ Radar) ทำการบินได้ต่อเนื่องนาน ๒๐ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 150knots เพดารบินสูงสุด 30,000ft

บริษัท Aeronautics อิสราเอลกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมไทยเป็นหนึ่งในลูกค้าผ่านศึกเก่าแก่ และกองทัพอากาศไทยได้เป็นใช้งานระบบ UAS ของบริษัทมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว
เช่น อากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ บ.รต.๑ Aerostar BP ฝูงบิน๔๐๔ กองบิน๔ ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี และ และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Orbiter II

Aeronautics อิสราเอลเป็นผู้ผลิตและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ, เรือเหาะตรวจการณ์, ชนวนระเบิด และระบบนำร่องขั้นก้าวหน้า หลากหลายรูปแบบ ผู้อำนวยการบริหารของบริษัท Amos Mathan,
และประธานบริษัท พลเรือโท Yedidia Yaari อดีตผู้บัญชาการกองทัพเรืออิสราเอล(Israeli navy) และอดีตผู้อำนวยการบริหารบริษัท Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ที่ล่าสุดแทนที่ตำแหน่งอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศอิสราเอล(Israeli Air Force) พลอากาศตรี Eitan Ben Eliyahu

เป็นที่คาดการณ์ว่าอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลาง Dominator MALE UAV จะเข้าประจำการที่ ฝูงบิน๔๐๔ กองบิน๔ ร่วมกับ UAV แบบอื่นๆของกองทัพอากาศไทยข้างต้น
โดยที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ใช้งาน UAV ตรวจการณ์ในหลายภารกิจ เช่น การตรวจจับทางอากาศต่อเป้าหมายทางทะเลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและการกระทำที่ผิดกฎหมายทางทะเลครับ