วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพเปิดเผยเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ T-50TH กองทัพอากาศไทยครั้งแรก

fire fighting training at Korea Aerospace Industries was revealed first photo of T-50TH Lead-In Fighter Trainer for 401st Squadron, Wing 4, Royal Thai Air Force
https://www.instagram.com/p/BU0IHY5BaUT/?taken-by=kim_myonghun

ภาพใน Instagram ของการฝึกการดับเพลิงร่วมของโรงงานอากาศยาน Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ได้เปิดเผยภาพเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ KAI T-50TH ของกองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) ในสายการผลิตของโรงงานเป็นครั้งแรก
แม้ว่าภาพที่ปรากฎจะมีขนาดเล็ก(ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นภาพตัดต่อหรือไม่) แต่ก็เห็นรายละเอียดได้ส่วนหนึ่งว่าเครื่องบินฝึกขับไล่ T-50TH สีพรางเทาที่ปรากฎในภาพนั้นติดเครื่องหมายธงชาติไทย และหมายเลขเครื่องและสัญลักษณ์มังกรไฟของ ฝูงบิน๔๐๑ กองบิน๔ ตาคลี
โดยเครื่องยังประกอบไม่เสร็จสมบูรณ์ในส่วนของกระจกครอบห้องนักบิน(Canopy) ที่ติดรองพื้นอยู่ และในส่วนด้านท้ายเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่น Turbofan แบบ General Electric F404-GE-102

กองทัพอากาศไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่๑ จำนวน ๔เครื่อง วงเงิน ๓,๗๐๐ล้านบาท($108 million) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015) ซึ่งภาพที่ปรากฎน่าจะเป็นเครื่องชุดแรก ๔เครื่องดังกล่าว
ต่อมาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(2017) กระทรวงกลาโหมไทยได้ส่งเรือให้คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่๒ จำนวน ๘เครื่อง วงเงินประมาณ ๘,๘๐๐ล้านบาท($258 million) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญากับ KAI ภายหลังในเร็วๆนี้
โดยกองทัพอากาศไทยยังมีความต้องการจัดหา T-50TH ในระยะที่๓ อีกราว ๔เครื่องเพื่อให้ครบฝูงรวม ๑๖เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ฝึก บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART เชคที่ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994) ซึ่งล้าสมัยและมีโครงสร้างอากาศยานกับเครื่องยนต์ที่อายุการใช้งานสั้น

ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยได้ส่งนายทหารนักบินชุดแรก ๖นาย พร้อมช่างอากาศยานและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการบิน TAI(Thai Aviation Industries) รวม ๔๐นาย
เข้ารับการฝึกและถ่ายทอด Technology ที่สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม-๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ทั้งในส่วนของบริษัท KAI และกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea Air Force)
คาดว่าเครื่องบินขับไล่ฝึก บ.ขฝ.๒ T-50TH ของกองทัพอากาศไทยจะเปิดตัวได้ในปลายปีนี้ โดยกองทัพอากาศไทยมีกำหนดการรับมอบ KAI T-50TH เครื่องชุดแรก ๔เครื่องในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑(2018) ครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/07/kai-t-50th.html)