วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สหรัฐฯปรับนโยบายสำหรับการส่งออกอากาศยานไร้คนขับ UAV

US revises policy for export of unmanned aircraftThe revised policy on the export of unmanned aircraft will make it easier for the United States to sell its more capable platforms, such as the MQ-9 Reaper (pictured), that are currently off limits to customers. (US Air Force)สหรัฐฯได้เปลี่ยนนโยบายของตนเกี่ยวกับการส่งออกของระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAS: Unmanned Aircraft System) การจำแนกประเภทใหม่ของบางระบบที่ถูกจำกัดมากสุดเพื่อทำให้พวกมันง่ายต่อการขายแก่ลูกค้านานาชาติมากขึ้น ตามการประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐฯเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2020
นโยบายใหม่ยังคงอยู่ในกรอบของระเบียบควบคุมวิทยาการอาวุธปล่อยนำวิถี(MTCR: Missile Technology Control Regime) ที่ควบคุมอาวุธทำลายล้างสูง(WMD: Weapons of Mass Destruction) และวิธีการใช้เป็นระบบส่งของพวกมัน และแทนที่นโยบายก่อนหน้าที่ประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2018

"นโยบายนี้เปลี่ยนการปรับปรุงความทันสมัยความมุ่งมั่นการเข้าถึงการนำกรอบระเบียบ MTCR มาบังคับใช้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้มันสะท้อนความเป็นจริงทางวิทยาการต่างๆมากขึ้น 
และช่วยพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐฯตรงตามต้องการความมั่นคงและการพาณิชย์แห่งชาติของพวกตน สหรัฐฯมองไปข้างหน้าต่อชาติที่ลงนามใน MTCR ทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมกับเราในการนำมาตรฐานใหม่นี้มาปรับใช้" รัฐบาลสหรัฐฯกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทำให้สหรัฐฯจะนำการเรียกร้องดุลยพินิจแห่งชาติของตนมาดำเนินการ 'ข้อสันนิษฐานที่แข็งแกร่งของการปฏิเสธ' ของ MTCR สำหรับการส่งมอบระบบในประเภทที่1(Category I)
"รัฐบาลสหรัฐฯจะปฏิบัติการเลือกกลุ่มย่อยของ MTCR ประเภท I อย่างระมัดระวัง ระบบ UAS ที่มีความเร็วในอากาศสูงสุดน้อยกว่า 800km/h" รัฐบาลสหรัฐฯกล่าว

ไม่เพียงเท่านั้นความเป็นไปได้ในการส่งมอบทั้งหมดของอากาศยานไร้คนขับทางทหารยังคงที่จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนเป็นกรณีต่อกรณีไปเพื่อพิจารณาผลประโยชน์ของสหรัฐฯทั้งหมด 
นโยบายที่ปรับใหม่ถูกเสริมและต่อยอดนโยบายการถ่ายโอนอาวุธตามแบบสหรัฐฯ(CAT: Conventional Arms Transfer) และสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธ(AECA: Arms Export Control Act) และรัฐบัญญัติความช่วยเหลือต่างประเทศ(Foreign Assistance Act)

วัตถุประสงค์หลักหกประการที่เกี่ยวข้องของนโยบายนี้ที่เกี่ยงเนื่องกับการส่งมอบระบบอากาศยานไร้คนขับ UAS ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับนโยบายใหม่นี้ทำให้สหรัฐฯสามารถที่จะขายระบบอากาศยานไร้คนขับของตนที่มีความสามารถสูงขึ้นได้ง่ายขึ้น
เช่น อากาศยานไร้คนขับ General Atomics MQ-9 Reaper นอกจากที่ประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) แล้ว ปัจจุบันยังมีลูกค้าส่งออกในจำนวนจำกัด เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และเนเธอร์แลนด์ ครับ