วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการเครื่องบินขับไล่ KF-X เกาหลีใต้เป็นตามกำหนดแต่ยังมีความกังวลการลงทุนของอินโดนีเซีย

KF-X project on track but concerns grow about Indonesian involvement

An artist’s impression of the KF-X fighter aircraft. 

The first KF-X prototype is scheduled to be rolled out in April 2021. (DAPA)

ช่างเทคนิคจาก PT Dirgantara Indonesia(PTDI) รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซียจะกลับเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Korea Aerospace Industries(KAI) สาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อดำเนินงานการพัฒนาเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจ KF-X(Korean Fighter eXperimental) อีกครั้งเร็วๆนี้ ตามที่ Janes ได้ทราบ

ช่างเทคนิคของ PTDI อินโดนีเซียในโครงการเครื่องบินขับไล่ KF-X หรือในชื่อเครื่องบินขับไล่ IF-X(Indonesian Fighter eXperimental) อินโดนีเซีย ได้ออกจากสาธารณรัฐเกาหลีกลับไปอินโดนีเซียในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อการระบาดของ Covid-19 ในเกาหลีใต้ถึงจุดสูงสุด
แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมได้ยืนยันกับ Janes ว่า ช่างเทคนิคอินโดนีเซียเหล่านี้ขณะนี้ "ปัจจุบันกำลังเตรียมการที่จะกลับไปวางตัว" ที่สาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้ง

Janes เข้าใจว่าในสิ้นปี2019 จำนวนช่างเทคนิค PTDI อินโดนีเซียทั้งหมดในโครงการ KF-X ที่เกาหลีใต้อยู่ที่ราว 100คน โดยงานของพวกเขามุ่งเน้นหลักไปที่กระบวนการออกแบบและการผลิตอากาศยาน
การกลับไปวางตัวที่เกาหลีใต้ใหม่ของช่างเทคนิค PTDI อินโดนีเซียจะอยู่ในกรอบข้อกำหนดความต้องการในแนวทางต่างๆสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

ความเคลื่อนไหวการกลับมาเข้าร่วมในโครงการของช่างเทคนิค PTDI อินโดนีเซียมีขึ้นพร้อมกับเบื้องหลังความคืบหน้าการพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องบินขับไล่ KF-X(https://aagth1.blogspot.com/2019/10/kai-kf-x.html)
แต่ยังคงมีความล่าช้าต่อเนื่องในความพยายามที่จะเข้าถึงข้อผูกมักของขอบเขตการมีส่วนร่วมการลงทุนของอินโดนีเซียในโครงการ(https://aagth1.blogspot.com/2019/07/kf-xif-x.html)

อีกปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบกับการมีส่วนร่วมการลงทุนโครงการของอินโดนีเซียคือข้อกังวลบางประการในรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยวกับยุทธศาสตร์วงเงินงบประมาณการมีส่วนร่วมของตน
KAI สาธารณรัฐเกาหลียืนยันว่าการประกอบเครื่องบินขับไล่ KF-X เครื่องต้นแบบมีกำหนดจะเสร็จสิ้นในครึ่งหลังของปี 2020 โดยมองที่จะเปิดตัวเครื่องในเดือนเมษายน 2021(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/kai-kf-x-2021.html)

กำหนดการดังกล่าวยืนยันว่าโครงการ KF-X ไม่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และเป็นไปตามเส้นทางที่จะเริ่มสายการผลิจจำนวนมากในกลางปี 2020s โดยเครื่องบินขับไล่ KF-X Block 0 รุ่นเครื่องต้นแบบ 6เครื่อง จะเสร็จสิ้นการพัฒนาภายในกลางปี 2026 
ตามด้วยเครื่องบินขับไล่ KF-X Block 1 รุ่นมีขีดความสามารถการรบจำกัดสายการผลิตคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างปี 2026-2028 และเครื่องบินขับไล่ KF-X Block 2 รุ่นขีดความสามารถการรบเต็มอัตราคาดว่าจะเริ่มสายผลิตจำนวนมากตั้งแต่ปี 2029

กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี(RoKAF: Republic of Korea Air Force) มีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่ KF-X เข้าประจำการจำนวน 120เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2020/06/ge-aviation-kf-x.html)
ขณะที่กองทัพอากาศอินโดนีเซีย(Indonesian Air Force, TNI-AU: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara) จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ IF-X จำนวน 80เครื่องครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/kf-x.html)