วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศสหรัฐฯวางแผนอนาคตการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่ F-15 Eagle

USAF to map future Eagle capability upgrades
The first of an initial eight F-15EX seen being built at Boeing’s St Louis facility in Missouri. The USAF has plans to buy as many as 144 of these aircraft over the coming years. (US Air Force)


An artist’s impression of the F-15EX Advanced Eagle. The USAF is looking to chart a roadmap of future upgrades for this and the F-15E, with the issuance of an RFI to industry. (Boeing)กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้ออกเอกสารขอข้อมูล(RFI: Request for Information) เพื่อสร้างแผนผังแนวทางสำหรับการปรับปรุงขีดความสามารถในอนาคตต่อเครื่องบินขับไล่ตระกูล Boeing F-15 Eagle
เอกสาร RFI การรวบรวมผู้เข้าแข่งขันการวางแนวทางถูกประกาศโดยกอง F-15 กรมเครื่องบินขับไล่และอากาศยานขั้นก้าวหน้า(AFLCMC/WAQ, Fighters and Advanced Aircraft Directorate, F-15 Division) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2020

กองทัพอากาศสหรัฐฯมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องความเป็นไปได้ทางวิทยาการและการเพิ่มขีดความสามารถที่จะรวมถึงการผลิตเครื่องบินขับไล่ F-15EX Advanced Eagle ในอนาคต และหรือสำหรับความเข้ากันได้ร่วมกับฝูงเครื่องบินขับไล่ F-15E Strike Eagle รุ่นดั้งเดิม

"กอง F-15 ในความร่วมมือกับกองบัญชาการยุทธทางอากาศ(ACC: Air Combat Command) เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการนักรบสงคราม(ผู้ปฏิบัติงานและช่างซ่อมบำรุง) เพื่อระบุและลำดับความสำคัญช่องว่างขีดความสามารถในปัจจุบันและอนาคต 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการถูกนำมาใช้ในการสร้างรายการลำดับความสำคัญของช่องว่างเดี่ยวที่โดยทั่วไปถูกตัดออกแบ่งเป็นหกประเภท" กองทัพอากาศสหรัฐฯกล่าว

หกประเภทเหล่านี้ประกอบด้วย การปฏิบัติให้ลุล่วง(Prosecute)-ความสามารถเพื่อโจมตีและกำจัดเป้าหมาย, ความอยู่รอด(Survive)-ความสามารถที่จะมีชีวิตรอดตลอดการโจมตีกับระบบข้าศึกต่างๆ,
การยืนหยัด(Persist)-ความสามารถที่จะขยายการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ, การทำงานร่วมกัน(Interoperability)-ความสามารถที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับระบบอาวุธอื่นๆ,

การบำรุงรักษา(Maintain)-ความสามารถที่จะดำรงความพร้อมของฝูงบิน F-15E/F-15EX, การฝึก(Train)-ความสามารถที่จะสนับสนุนการฝึกแก่ผู้ปฏิบัติงานและช่างซ่อมบำรุง
ขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐฯเผนแพร่การจำแนกหกประเภทดังกล่าวเหล่านี้ มีการเน้นว่าการระบุข้อบกพร่องในหัวข้อแต่ละประเภทนั้นถูกปกปิดในชั้นความลับ

กองทัพอากาศสหรัฐฯได้ทำสัญญากับบริษัท Boeing สหรัฐฯเพื่อการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-15EX Advanced Eagle ชุดแรก การประกาศสัญญาสายการผลิตไม่เกินกว่า Lot 1 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2020 เป็นวงเงิน $1.2 billion
และครอบคลุมการออกแบบ, การพัฒนา, การบูรณาการ, การผลิต, การทดสอบ, การยืนยัน, การรับรอง, การส่งมอบ, การดำรงสภาพ และการดัดแปลงของเครื่องบินขับไล่ F-15EX ขั้นต้นจำนวน 8เครื่อง

เช่นเดียวกับอะไหล่, อุปกรณ์สนับสนุน, สิ่งวัสดุการฝึก, ข้อมูลทางเทคนิค และการสนับสนุนทางเทคนิค การประกาศสัญญานี้เป็นหลายๆคำสั่งซื้อระยะ 10ปี 
และช่วงสมรรถนะการส่งมอบไม่จำกัดครั้งไม่จำกัดจำนวน(IDIQ: Indefinite Delivery Indefinite Quantity) ระยะ 15ปี สัญญาการพัฒนาและจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน $22.89 billion สำหรับ F-15EX ถึง 200เครื่อง

"F-15EX เป็นแนวทางที่เหมาะสมและรวดเร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูขนาดและปรับปรุงขีดความสามารถให้กับฝูงเครื่องบินขับไล่ F-15C/D ที่มีอายุการใช้มานานของเรา F-15EX พร้อมที่จะต่อสู้ทันทีที่มันออกจากสายการผลิต" พลอากาศเอก Mike Holmes ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศกล่าว
ตามข้อมูลจากเอกสารแจ้งเตือนสัญญากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ งานเกี่ยวกับคำสั่งการส่งมอบแรกจะถูกดำเนินการใน St Louis มลรัฐ Missouri และฐานทัพอากาศ Eglin AFB(Air Force Base) มลรัฐ Florida และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ครับ