วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยทำพิธีรับรถยานเกราะล้อยาง Stryker เข้าประจำการ

1st Infantry Battalion, 112th Infantry Regiment, 11th Infantry Division, Royal Thai Army was conducted receiving vehicles ceremony for first 20 of Stryker RTA ICV 8x8 (Royal Thai Army Infantry Carrier Vehicle) at Fort Pranangklao, Chachoengsao province in 13 July 2020.

“ร.112 จัดพิธีรับรถยานเกราะล้อยาง STRYKER”

ตามที่ ทบ. ได้อนุมัติให้บรรจุ รถยานเกราะล้อยาง STRYKER จำนวน 20 คัน เข้าประจำการใน ร.112 พัน.1 โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายฯ ในห้วงวันที่ 8 -12 ก.ค.63

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ที่ผ่านมา พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผบ.ร.112 เป็นประธานในพิธีรับรถยานเกราะล้อยาง Stryker เข้ามาประจำการในหน่วย ร.112 (ร.112 พัน.1) จำนวน 20 คัน ทั้งนี้ ผบ.ร.112 และกำลังพลของ ร.112 เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน และถวายจตุปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งทำการเจิมรถยานเกราะล้อยาง Stryker และพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ในการนี้ ผบ.ร.112 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ร.112 และ นขต.ร.112 ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิธีรับรถยานเกราะล้อยาง STRYKER ในวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ ร.112 เสมือนเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจาก กรมทหารราบเบา เป็น กรมทหารราบยานเกราะเบา
2. ให้กลังพลทุกนายตระหนักเสมอว่า รถยานเกราะล้อยาง STRYKER เปรียบเสมือนบ้าน กำลังพลทุกนายต้องดูแลเอาใจใส่บ้านหลังนี้ให้ดี
3. ให้กำลังพลทุกนายมีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และหลอมรวมเป็นหนึ่งกับ รถยานเกราะล้อยาง STRYKER จึงจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากที่กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV จำนวน ๒๐คัน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ที่ผ่านมา
จาก กองพันซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี มายัง กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๑๑๒ กองพลทหารราบที่๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอมือง จังหวะฉะเชิงเทรา(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/dti-black-widow-spider-stryker.html)
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ได้มีพิธีรับมอบรถยานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV เข้าประจำการ ณ ร.๑๑๒ พล.ร.๑๑ เป็นเครื่องหมายถึงการเริ่มต้นความพร้อมปฏิบัติอย่างเป็นทางการของยานเกราะล้อยางแบบใหม่ล่าสุดนี้ของกองทัพบกไทย

ยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV ชุดแรกจำนวน ๒๐ คันที่เข้าประจำการใน ร.๑๑๒ พัน.๑ พล.ร.๑๑ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ระยะที่๑ จำนวน ๗๐คัน ที่เคยประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯ(US Army)
โดยยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV 8x8 ชุดแรกจำนวน ๔คัน ได้เคยนำมาจัดแสดงในพิธีรับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒(2019) ที่ผ่านมา(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/stryker-rta-icv.html)
และได้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ก่อนหน้า(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/fn-scar-stryker.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/12/vn1-stryker-rta-icv.html)

ยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV กองทัพบกไทยได้รับการติดตั้งปืนกลหนัก ปก.๙๓ M2 Flex ขนาด .50cal(12.7x99mm) และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ STK 40 AGL ขนาด 40x53mm ที่ติดตั้งบนแท่นยิงพร้อมโล่ป้องกันพลยิงบนหลังคารถ
ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรถที่เคยประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯมาก่อนแต่ก็มีอายุการใช้งานน้อยมาก โดยเป็นรถที่ผ่านการปรับปรุงแล้วในสภาพดีมากพร้อมใช้งานทันที(Condition A) และขายในรูปแบบความช่วยเหลือทางทหาร Foreign Military Sale(FMS) จากรัฐบาลสหรัฐฯแก่มิตรประเทศโดยตรง
อย่างไรก็ตามผลจากการระบาดของ coronavirus Covid-19 การตัดลดงบประมาณกลาโหมประจำปี ๒๕๖๓ และพ.ศ.๒๕๖๔(2021) ทำให้กองทัพบกไทยต้องเลื่อนการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ระยะที่๒ จำนวน ๕๐คันเพิ่มเติมครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/07/covid-19.html)