วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ออสเตรียจะยังประจำการเครื่องบินขับไล่ Typhoon และปลดเครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105

Austria to retain Eurofighters, retire Saab 105s

While Austria had been looking to replace its 15 Eurofighters with a cheaper aircraft, the country’s defence minister has said the fleet will be retained as it would be too costly to exit the contract with Airbus. (Eurofighter)


Austria's Saab 105 jet trainers will be retired as same time. (Saab)

ออสเตรียจะคงประจำการเครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon ต่อไปในเวลาเดียวกับที่ปลดประจำการเครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105 ตามที่รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรีย Klaudia Tanner ประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2020 ว่า
เครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon Tranche 1 จำนวน 15เครื่องของกองทัพอากาศออสเตรีย(AAF: Austrian Air Force, Österreichische Luftstreitkräfte) จะยังประจำการอย่างน้อยตราบเท่าที่สัญญาปัจจุบันกับบริษัท Airbus คงดำเนินอยู่

ขณะที่เครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105Ö จำนวน 12เครื่องที่กองทัพอากาศออสเตรียยังคงมีอยู่จะปลดประจำการตั้งแต่ปี 2021 ตามที่การฝึกนักบินจะย้ายไปยังต่างประเทศ
ออสเตรเลียได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อมองที่จะปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ Typhoon ที่ซื้อมาในปี 2003 เป็นวงเงิน 1.75 billion Euros($2.7 billion ในเวลานั้น) และทดแทนด้วยเครื่องบินรบที่มีค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการถูกกว่า

แม้ว่าจะได้มีการตัดลดการจัดหา Eurofighter จากที่มีแผนจำนวน 24เครื่อง(โดยมีตัวเลือกถึง 30เครื่อง) ด้วยเหตุผลด้านราคา ข้อตกลงนี้เป็นการจัดหาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรีย
เสริมกับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนี้ได้ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศออสเตรียว่ามีค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการสูงเพื่อดำรงสภาพการปฏิบัติงาน($73,000 ต่อชั่วโมงเป็นข้อมูลหนึ่งที่ได้รับ แม้ว่าจะถูกโต้แย้งโดย Eurofighter)

ตามรายงานสื่อออสเตรีย รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรีย Tanner ได้ตัดสินใจที่จะคงการประจำการเครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon ที่ได้รับระหว่างปี 2007-2009
ตามที่มันจะมีราคาที่ต้องชดใช้แพงมากที่จะถอนตัวจากสัญญากับ Airbus (แม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมออสเตรียจะไม่ได้เปิดเผยว่าสัญญานี้มีกำหนดจะสิ้นสุดลงเมื่อไร)

ออสเตรียมีแผนที่จะปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ Typhoon ทั้ง 15เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2017/07/eurofighter-typhoon-2020.html) และมีการยื่นฟ้องร้องบริษัท Airbus(https://aagth1.blogspot.com/2017/02/airbus-eurofighter-typhoon.html)
ส่วนเครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105Ö ที่ยังคงมีสภาพสมควรเดินอากาศ 12เครื่องที่ถูกจัดหาในปี 1970s จากทั้งหมด 40เครื่อง เคยถูกงดบินเนื่องจากตรวจพบรอยร้าวในโครงสร้างลำตัวเครื่องครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/saab-105-typhoon.html)