วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฟิลิปปินส์ประจำการเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Jose Rizal ลำแรก FF-150 BRP Jose Rizal

Philippine Navy commissions first Jose Rizal-class frigate
The Philippine Navy’s first Jose Rizal-class frigate, BRP Jose Rizal, which was commissioned on 10 July. (Philippine Navy)กองทัพเรือฟิลิปปินส์(Philippine Navy) ได้ขึ้นระวางประจำการเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Jose Rizal ลำแรกของตน เรือฟริเกต FF-150 BRP Jose Rizal ที่สร้างในสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งปล่อยเรือลงน้ำในเดือนพฤษภาคม 2019
ได้มีการทำพิธีส่งมอบ, ตั้งชื่อ และขึ้นระวางประจำการเรือเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 ณ Alava Wharf ในอ่าว Subic โดยเรือมาถึงอ่าว Subic เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2020 หลังออกจาก Ulsan สาธารณรัฐเกาหลีเป็นระยะเวลาราว 5วัน

FF-150 BRP Jose Rizal เป็นเรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ลำแรกจากสองลำที่ฟิลิปปินส์สั่งจัดหาจากอู่เรือบริษัท Hyundai Heavy Industries(HHI) สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้สัญญาวงเงิน $337 million ที่ลงนามในปี 2016

เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ทั้งสองลำคือ FF-150 BRP Jose Rizal และ FF-151 BRP Antonio Luna มีพื้นฐานจากแบบเรือ HDF-3000 ของ HHI เกาหลีใต้
ซึ่งในอีกทางหนึ่งแบบเรือมีความแตกต่างจากเรือฟริเกตชั้น Incheon(FFX-I) ของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(RoKN: Republic of Korea Navy) โดยเรือฟริเกตฟิลิปปินส์มีขนาดเล็กกว่า

เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ระวางขับน้ำ 2,600tonne ตัวเรือมีความยาวรวม 107.5m ความกว้างรวม 13m และกินน้ำลึก 6.9m ระบบขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล 4เครื่องในรูปแบบ CODAD(Combined Diesel and Diesel)
สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ 25knots และมีพิสัยทำการปกติที่ 4,500nmi ที่ความเร็วมัธยัสถ์ 15knots มีกำลังพลประจำเรือ 65นาย

เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ได้รับการติดตั้งปืนเรือ Leonardo 76/62 Super Rapid ขนาด 76mm อิตาลีเป็นปืนหลักที่ตำแหน่งหัวเรือ และป้อมปืน Remote มีระบบรักษาการทรงตัว Aselsan SMASH ขนาด 30mm ตุรกี 1แท่นยิงในตำแหน่งด้านท้ายเรือ
เรือยังจะได้รับการติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ SIMBAD-RC จำนวน 2แท่นยิง ในตำแหน่ง 1แท่นในแต่ละด้านของกราบซ้ายและกราบขวาของเรือ

เรือฟริเกตชั้น Jose Rizal ยังได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง VLS(Vertical Launching System) ในพื้นที่ส่วนหน้าของเรือ 
อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมสำหรับระบบอาวุธ VLS นี้ปัจจุบันอยู่ในพื้นฐาน 'สำหรับที่จะติดตั้งได้แต่ยังไม่มีมาพร้อมด้วย'(FFBNW: Fitted-For-But-Not-With)

เรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Jose Rizal ลำที่สอง FF-151 BRP Antonio Luna ซึ่งถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 เดิมมีกำหนดจะส่งมอบให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2020
แต่ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการส่งมอบเรือจะล่าช้าเนื่องจากผลกระทบของการระบาด coronavirus Covid-19 หรือไม่อย่างไรครับ