วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

กองทัพบกฝรั่งเศสเตรียมนำอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MMP เข้าประจำการ

French Army prepares to deploy MMP
The French Army is preparing for the first operational deployment of its Missile Moyenne Portée (MMP) land combat system in Mali this year. Source: MBDA
http://www.janes.com/article/78997/french-army-prepares-to-deploy-mmp


กองทัพบกฝรั่งเศส(Armée de terre) กำลังเตรียมการสำหรับการวางกำลังปฏิบัติการครั้งแรกของระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อสู้รถถัง Digital ขนาด 140mm แบบ MMP(Missile Moyenne Portée)
พันตรี Jean-Luc Dietler แห่ง STAT(Section Technique de l’Armée de Terre) ที่กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสกล่าวกับ Jane's ว่าอาวุธปล่อยนำวิถีแบบพกพาด้วยบุคคลนี้จะเข้าประจำการในสี่กรมของกองทัพบกฝรั่งเศส

คือ กรมทหารราบต่างด้าวที่2(2e Régiment Etranger d'Infanterie), กรมทหารพลร่มต่างด้าวที่2(2e Régiment Etranger Parachutistes), กรมทหารม้าพลร่ม Hussars ที่1(1er Régiment de Hussards Parachutistes) และกรมทหารม้า Hussars ที่3(3e Régiment de Hussards)
และกรมรบพิเศษกองทัพบกฝรั่งเศสจะได้รับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MMP เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและต่อต้านการก่อการร้ายในยุทธการ Barkhane ที่มาลีในเดือนมิถุนายนหรือกันยายนปี 2018 นี้

STAT แผนทางเทคนิคของกองทัพบกฝรั่งเศสกำลังรับผิดชอบในการประสานงานกับสำนักงานการจัดหากลาโหมฝรั่งเศส(DGA: Direction Générale de l'Armement) สำหรับการชี้นำและประเมินค่าโครงการอาวุธทั้งหมดสำหรับกองทัพอากาศ(Armée de l'Air) และกองทัพบกฝรั่งเศส
อาวุธปล่อยนำวิถี MMP ถูกพัฒนาโดยบริษัท MBDA ในฝรั่งเศสตามความต้องการของกองทัพบกฝรั่งเศสในจุดประสงค์เพื่อทดแทนระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง(ATGM: Anti-Tank Guided Missile) หลายแบบ

ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MBDA MILAN(Missile d'Infanterie Léger Antichar)ฝรั่งเศส-เยอรมนี, อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Lockheed Martin/Raytheon FGM-148 Javelin สหรัฐฯ ที่ปัจจุบันทั้งสองระบบยังคงประจำการในกองทัพบกฝรั่งเศสและหน่วยรบพิเศษฝรั่งเศส
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Euromissile HOT(Haut subsonique Optiquement Téléguidé Tiré d’un Tube) ฝรั่งเศส-เยอรมนี และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MBDA Eryx ฝรั่งเศส-แคนาดา ที่ติดตั้งบนยานเกราะล้อยางลำเลียงพล VAB 6x6(Véhicule de l’Avant Blindé) กองทัพบกฝรั่งเศส

ตามที่เข้าใจอาวุธปล่อยนำวิถี MMP ทั้งระบบที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยบุคคลและที่ติดตั้งบนยานพาหนะมีความเข้ากันได้กับโครงการทหารราบยุคอนาคตของกองทัพบกฝรั่งเศส FÉLIN(Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés)
MMP ยังถูกบูรณาการเข้ากับป้อมปืนใหญ่กล Nexter Systems CT40M 40mm ที่ถูกเลือกโดยกองทัพบกฝรั่งเศสสำหรับยานเกราะล้อยาง 6x6 ในอนาคต

คือรถรบหุ้มเกราะลาดตระเวน EBRC(Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) หรือ Jaguar 6x6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยานเกราะพหุภารกิจ EBMR(Engin Blindé Multi-Rôles)
ตามโครงการปรับปรุงความทันสมัย Scorpion วงเงินราว 5 billion Euros($5.93 billion) ของกองทัพบกฝรั่งเศส

อาวุธปล่อยนำวิถี MMP ใช้ระบบค้นหาแบบ Dual-Mode มีระบบจับความร้อนแบบไม่หล่อเย็น(uncooled thermal), กล้องโทรทัศน์กลางวัน(Daylight TV) และหน่วยอ้างอิงความเฉื่อย(IRU: inertial reference unit) ของบริษัท Sagem ฝรั่งเศส
มีระบบ Datalink สองทาง สามารถทำการยิงได้แบบ Fire and Forget, Man in the Loop และ Non Line Of Sight(NLOS) ลูกจรวดขนาด 140mm ติดหัวรบสองชั้น Tandam สามารถเลือกโจมตีเป้าหมายได้แบบพุ่งใส่โดยตรงและพุ่งโจมตีจากด้านบน โดยมีระยะยิง 4,000m ครับ