วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ยูเครนเริ่มสายการผลิตรถสายพานกู้ซ่อม Atlet สำหรับกองทัพบกไทย

Armoured Recovery Vehicle "Atlet" from "Morozov KMDB" - serial production has begun


The State Enterprise "Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau"(KMDB) named after "Alexander A. Morozov", a part of the State Enterprise "Ukrboronprom", began mass production of Armoured Recovery Vehicle (ARV) "Atlet"
https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/1508356375954420


วันที่ ๔ เมษายนที่ผ่านมา Ukrboronprom รัฐวิสาหกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรมความมั่งคงของรัฐบาลยูเครนได้ประกาศว่า สำนักออกแบบการสร้างเครื่องจักร Kharkiv Morozov(KMDB: Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau) ที่อยู่ในเครือ
ได้เริ่มสายการผลิตรถสายพานกู้ซ่อม Atlet ARV(Armoured Recovery Vehicle) จำนวน ๒คันสำหรับกองทัพบกไทย(Royal Thai Army) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดหารถถังหลัก Oplot-T จำนวน ๔๙คันแล้ว

รถสายพานกู้ซ่อม Atlet มีพื้นฐานพัฒนาจากรถสายพานกู้ซ่อม BREM-84(Object 478BP) ที่ใช้พื้นฐานรถแคร่ฐานของรถถังหลัก T-80UD ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6TD-1 กำลัง 1,000HP (รถถังหลัก T-80U ใช้เครื่องยนต์ Gas Turbine GTD-1250 กำลัง 1,250HP)
รถสายพานกู้ซ่อม BREM-84 รถต้นแบบถูกพัฒนาโดย KMDB ยูเครนในปี 1997 และเข้าประจำการในกองทัพบกยูเครนในปี 2008 แต่ที่ผ่านมาก็มีเพียงรถต้นแบบ 1คันเท่านั้น โดยมีตัวเลือกติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 6TD-2 กำลัง 1,200แรงม้า ได้เช่นเดียวกับรถถังหลัก T-84 Oplot

รถสายพานกู้ซ่อม Atlet มีน้ำหนักรถ 46tons ย.ดีเซล 6TD-1 1,000HP สามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุด 70km/h ตัวรถสร้างจากเกราะเหล็กกล้าเชื่อม มีอาวุธปืนกลหนัก KT-12.7(NSVT) 12.7x108mm เพื่อป้องกันตัว และสามารถบรรทุกอุปกรณ์และสัมภาระเสริมเพิ่มได้อีก 1.5tons
ติดตั้งแขนยกซึ่งสามารถยกวัตถุได้หนักสุด 25tons สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนรถถังหลักเช่นเครื่องยนต์ มีรอกกว้านกำลัง 250kN สำหรับการลากรถถังออกจากพื้นที่ โดยรถสายพานกู้ซ่อม Atlet สามารถเคลื่อนที่ขณะลากจูงรถรบในสนามได้ด้วยความเร็วถึง 25km/h

รถสายพานกู้ซ่อม Atlet ๒คันซึ่งถูกผลิตโดย KMDB เอง(ไม่ใช่โรงงาน Malyshev ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตรถถังหลัก Oplot-T ทั้ง ๔๙คัน) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดหารถถังหลัก Oplot
ที่กองทัพบกไทยได้สั่งจัดหารถถังหลัก Oplot-T จำนวน ๔๙คัน วงเงิน ๗,๒๐๐ล้านบาท($240 million) จาก Ukroboronprom ยูเครน ในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) เพื่อเข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๒ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์

อย่างก็ตามผลกระทบจากการที่รัสเซียเข้าผนวก Crimea และแทรกแซงสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนิยมรัสเซียทำสงครามกับกองกำลังความมั่นคงรัฐบาลยูเครนตั้งแต่ปี 2014 ทำให้ยูเครนมีความล่าช้าในการผลิตรถถังหลัก Oplot-T ส่งมอบให้กองทัพบกไทยเป็นอย่างมาก
ทั้งที่โรงงาน Malyshev ต้องให้ความสำคัญในซ่อมปรับปรุงรถถังหลัก T-64, T-72 และ T-80 ให้กองทัพยูเครนเอง และปัญหาการจัดหาชิ้นส่วนประกอบทดแทนในส่วนที่ขาดไปจากผลกระทบของสงคราม

โดยกองทัพบกไทยได้รับมอบรถถังหลัก Oplot ชุดแรก ๕คันในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗(2014), ชุดที่สอง ๕คันในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘(2015), ชุดที่สาม ๕คันในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙(2016) และชุดที่สี่ ๕คันในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ชุดที่ห้า ๕คันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑(2017) ชุดที่หก ๖คันในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และชุดที่เจ็ดอีก ๕คันในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  รวมส่งมอบให้แล้ว ๓๖คัน

ล่าสุด Ukroboronprom ยูเครนได้แถลงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคมว่า สัญญาการจัดหารถถังหลัก Oplot-T กับกองทัพบกไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ตามที่ Oplot-T ชุดสุดท้ายสำหรับไทยได้ออกจากโรงงาน Malyshev และผ่านการตรวจรับมอบโดยคณะกรรมการของกองทัพบกไทยที่นยูเครนแล้ว
มีรายงานว่ายูเครนได้ทำการจัดส่งรถถังหลัก Oplot-T ชุดที่แปด ๗คันมายังไทยแล้ว ทำให้ ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. ได้รับมอบรถถังหลัก Oplot-T รวม ๔๓คันแล้ว เหลือการส่งมอบรถชุดที่เก้าเป็นชุดสุดท้ายอีก ๖คัน(http://aagth1.blogspot.com/2018/03/oplot-t.html)

ตามที่ได้รายงานจากงาน Defense and Security 2017 ว่า UkrOboronProm ยูเครนยืนยันจะส่งมอบรถถังหลัก  Oplot-T ให้กองทัพบกไทยครบตามสัญญาในปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018) นี้(http://aagth1.blogspot.com/2017/11/btr-4e-oplot-t-2018.html)
ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นสายการผลิต ถ.หลัก Oplot-T ให้ไทยครบ ๔๙คันแล้วนั้น รถถังหลัก Oplot ชุดต่อไปที่โรงงาน Malyshev จะผลิตจะเป็นรถสำหรับกองทัพบกยูเครนเองโดยมีความต้องการขั้นต้น ๑๐คันครับ(http://aagth1.blogspot.com/2018/02/oplot-t.html)