วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

อังกฤษเตรียมทดสอบเครื่องบินขับไล่ F-35B บนเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth และปลดเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HMS Ocean

RN carrier team prepares for F-35B trials
Test pilot commander Nathan Gray ‘on the deck’ in the F-35B simulator. Source: Richard Scott/NAVYPIX
http://www.janes.com/article/79039/rn-carrier-team-prepares-for-f-35b-trials

HMS Ocean leaves service
http://www.janes.com/article/78939/hms-ocean-leaves-service

กำลังพลของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(RN: Royal Navy) ได้เสร็จสิ้นการฝึกด้วยเครื่องจำลองช่วงแรกและการพัฒนาการปฏิบัติการ
เพื่อมุ่งสู่งการทดสอบการปฏิบัติการบินของเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35B Lightning II Joint Strike Fighter จากเรือบรรทุกเครื่องบิน R08 HMS Queen Elizabeth ที่มีกำหนดการภายหลังในปี 2018 นี้

ภายใต้การดำเนินการโดยศูนย์บูรณาการเรือ/อากาศยาน ของบริษัท BAE Systems สหราชอาณาจักรที่ Warton ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ England กลางเดือนมีนาคม
การทดสอบสัปดาห์ระยะยาวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐานมุ่งไปสู่แผนการทดลองการบินอากาศยานปีกตรึงชั้นแรก(FOCFT: fixed-wing first of class flying trials) สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2018

เช่นเดียวกับกำลังหลักของแผนกอากาศยานของเรือ Queen Elizabeth การทดสอบยังได้ดึงนักบินกองทัพเรืออังกฤษจากฝูงบินทดสอบและประเมินค่า No 17(R) Test and Evaluation Squadron(TES) ณ ฐานทัพอากาศ Edwards กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทางใต้มลรัฐ California
และนักบินทดสอบของกองทัพเรืออังกฤษจากกองกำลังทดสอบบูรณาการ F-35 ณ สถานีอากาศนาวี Patuxent River กองทัพเรือสหรัฐฯ ในมลรัฐ Maryland

การถูกออกแบบเพื่อขจัดความเสี่ยงการบูรณาการเรือ/อากาศยานสำหรับ F-35B และเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Queen Elizabeth(QEC) ศูนย์เครื่องฝึกจำลองที่ Warton ได้บูรณาการสององค์ประกอบคือ
มีห้องนักบินจำลองจาก F-35 เต็มรูปแบบบนระบบสร้างการความเคลื่อนไหวด้วยไฟฟ้าแบบหกแกนภายในห้องโดมโค้งที่ฉายภาพแบบจำลองสามมิติเรือชั้น QEC ความละเอียดสูงร่วมกับการจำลองลักษณะของผิวทะเลอย่างสมจริงและเป็นพลวัตร

นักบิน F-35 จะทำการฝึกร่วมกับกำลังพลประจำเรือแผนกอื่นๆในระบบเครื่องฝึกจำลองร่วมที่ใกล้กัน อย่างสภาพแวดล้อมภายในห้องควบคุมการบิน(FLYCO: flying control) ที่ตั้งในดาดฟ้ายกหอเรือด้านหลังของเรือ
การบูรณาการเต็มรูปแบบกับเครื่องฝึกจำลองนักบินภายหลังรวมถึงสถานีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณลงจอด(LSO: landing signals officer) และระบบฉายภาพจอกว้างแสดงฉากโลกภายนอก รวมถึงการเลือกการบันทึกล่วงหน้าการบินขึ้น/ลงจอด หรือการบิน 'สด' ที่ดำเนินโดยนักบินในเครื่องจำลอง

ก่อนหน้านี้เมื่อ 27 มีนาคมที่ผ่านมาเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์(LPH: Landing Platform Helicopter) L12 HMS Ocean ได้ปลดประจำการจากกองทัพเรือสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ณ ฐานทัพเรือ Devonport
พิธีการปลดประจำการเรือมีสมเด็จพระราชินี Elizabeth II เสด็จเป็นองค์ประธาน และ First Sea Lord พลเรือเอก Sir Philip Jones ผู้บัญชาการทหารเรืออังกฤษร่วมพิธี

เรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HMS Ocean ได้ถูกปลดประจำการโดยมีระยะเวลาประจำการเพียง 20ปีตั้งแต่เข้าประจำการในกองทัพเรือสหราชอาณาจักรเมื่อปี 1998
การตัดสินใจปลดประจำการเรือเป็นการยืนยันตามแผนทบทวนยุทธศาสตร์กลาโหมและความมั่นคง 2015(Strategic Defence and Security Review 2015)

ทั้งนี้ HMS Ocean ได้ถูกขายให้แก่กองทัพเรือบราซิล(Brazilian Navy, Marinha do Brasil) ด้วยวงเงิน 84 million British Pound($118 million)(http://aagth1.blogspot.com/2018/02/hms-ocean-4.html)
โดยบราซิลจะได้รับมอบเรือในเดือนมิถุนายนเพื่อทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบิน A12 NAe Sao Paulo ที่ตัดสินใจปลดประจำการไปครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/12/hms-ocean-2018.html)