วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สหรัฐฯมองหาอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงพิสัยไกลใหม่สำหรับเครื่องบินโจมตี Gunship และอากาศยานแบบอื่น

USSOCOM seeks powered stand-off precision-guided munition for gunships and other aircraft
A US Marine Corps KC-130J Harvest HAWK gunship showing the ramp-mounted tube launchers for the aft-firing AGM-176A Griffin A missile.
The Griffin could satisfy a new USSOCOM requirement to equip a number of air platforms, including US Air Force AC-130W/J gunships. Source: US Marine Corps
http://www.janes.com/article/78188/ussocom-seeks-powered-stand-off-precision-guided-munition-for-gunships-and-other-aircraftกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ(USSOCOM: US Special Operations Command) ได้ออกเอกสารขอข้อมูล(RFI: Request for Information) สำหรับการจัดหาอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงพิสัยไกล(SOPGM: Stand-Off Precision-Guided Munition) ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
สำหรับนำมาใช้งานกับเครื่องบินโจมตี Gunship ที่ดัดแปลงจากเครื่องบินลำเลียง Lockheed Martin C-130 Hercules และ Cessna Grand Caravan เช่นเดียวกับระบบอากาศยานอื่นๆที่ไม่มีการเปิดเผย

RFI ซึ่งถูกประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีขึ้นสำหรับโครงการจัดหาอาวุธนำวิถี SOPGM สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินโจมตี Gunship ของกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ(AFSOC: Air Force Special Operations Command) กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force)
คือเครื่องบินโจมตี Gunship แบบ AC-130W Dragon Spear/Stinger II และ AC-130J Ghostrider, เครื่องบินโจมตีเบา AC-208 Combat Caravan ของมิตรประเทศ และอากาศยานมีคนขับและอากาศไร้คนขับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ(SOF: Special Operations Forces) แบบอื่นๆ

ตามเอกสาร RFI อาวุธนำวิถี SOPGM ควรจะมีน้ำหนักตัวอาวุธที่ 50lbs(รวมน้ำหนักชุดท่อยิง CLT: Common Launch Tube ซึ่งตัวอาวุธจะถูกยิงออกมาแล้ว), ควรจะสามารถติดตั้งอาวุธได้ภายในลำตัวหรือภายนอกลำตัวอากาศยาน,
ควรจะสามารถสังหารเป้าหมายบุคคลที่อยู่ประจำที่หรือกำลังเคลื่อนที่ดำเนินกลยุทธ และทำลายยานยนต์ไม่หุ้มเกราะได้(ที่ความเร็วเกิน 60mph หรือ 97km/h สำหรับอย่างหลัง)

อาวุธนำวิถี SOPGM คววรจะสามารถให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบชนวนที่จะใช้งานได้ทั้งแบบระเบิดแตกอากาศ(Air Burst) และแบบกระทบแตก(contact detonation)
และควรจะมีหัวรบแบบ Modular ที่สามารถเปลี่ยนนำออกหรือแทนที่ได้ตามความต้องการผู้ใช้งานโดยไม่ต้องการการดัดแปลงต่อส่วนประกอบของตัวอาวุธอื่นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ระดับโรงงาน

อาวุธนำวิถี SOPGM จะต้องมีความพร้อมทางด้าน Technology (Technology Readiness Level) ระดับ9(คือระบบได้ถูกพิสูจน์การใช้งานในปฏิบัติการรบจริงแล้ว)
และความพร้อมทางด้านการบูรณาการ(Integration Readiness Level) ระดับ5(คือระบบควคุมขั้นส่วนพอประมาณระหว่างวิทยาการที่จำเป็นสำหรับการบูรณาการ) ตามลำดับ

และอาวุธนำวิถี SOPGM จะต้องได้รับการสาธิตความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงกว่าร้อยละ90 และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ต่อความแม่นยำต่ำกว่ากว่า 2m ร้อยละ90(ได้ถึง 100 หรือมากกว่าในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้เครื่องบินโจมตี Gunship KC-130J Harvest HAWK นาวิกโยธินสหรัฐฯ(USMC: US Marine Corps), AC-130W และ AC-130J กองทัพอากาศสหรัฐฯได้มีการนำอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-176 Griffin ของบริษัท Raytheon สหรัฐฯมาทดสอบใช้แล้ว ซึ่งน่าจะตรงตามความต้องการโครงการ SOPGM ครับ