วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศไทยมีแผนปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ด้วย MS20 Software

SINGAPORE: Saab's Gripen fighter in maiden show appearance
The Saab JAS-39 C/D Gripen fighter is appearing for the first time at the Singapore air show.
https://www.flightglobal.com/news/articles/singapore-saabs-gripen-fighter-in-maiden-show-appe-445512/

Royal Thai Air Force SAAB Gripen C 70105 at Singapore Airshow 2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=182347742372212

Swedish Air Force SAAB JAS-39C Gripen C with MS20 Software upgraded include IRIS-T, Meteor and GBU-39 SDB

งานแสดงการบินและอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชาติ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์จัดแสดง Changi Exhibition Centre สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ เป็นครั้งแรกที่บริษัท Saab สวีเดนได้นำเครื่องบินขับไล่ JAS-39C/D Gripen มาจัดแสดงที่สิงคโปร์
โดยเป็นการนำเครื่องบินขับไล่แบบ บ.ข.๒๐ Gripen C/D กองทัพอากาศไทยประกอบด้วย Gripen C ๒เครื่อง(70105 และ 70111) และ Gripen D ๑เครื่อง(70104) จัดแสดงบนภาคพื้นดิน และทำการบินแสดงสาธินโดย นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน(NEON) รองผู้บังคับการกองบิน๗

Saab สวีเดนได้เปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาขั้นต้นกับกองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) ในการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Gripen C/D ฝูงบิน๗๐๑ กองบิน๗ สุราษฏร์ธานี
ด้วยชุดคำสั่งมาตรฐาน MS20 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ SAAB JAS-39C/D ที่ประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน(Swedish Air Force) ได้รับการปรับปรุงติดตั้ง MS20 Software ตั้งแต่ปี 2017 แล้ว

ชุดคำสั่ง MS20 เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ให้รองรับระบบอาวุธใหม่และคุณสมบัติใหม่ โดยเฉพาะอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยไกล MBDA Meteor ซึ่งมี Gripen เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกที่รองรับและทดสอบการยิง
รวมถึงระเบิดนำวิถีดาวเทียม GBU-39 Small Diameter Bomb(SDB), ระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวะเคมี(CBRN: Chemical Biological Radiological and Nuclear) และระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้น(GCAS: Ground Collision Avoidance System)

ขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่ Gripen E รุ่นใหม่ล่าสุดที่เครื่องต้นแบบเครื่องแรกทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐(2017) SAAB ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาเพื่อการการตลาดเสนอขายเครื่องบินขับไล่ยุคหน้ารุ่นใหม่นี้(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/saab-gripen-e.html)
นอกจากได้รับการสั่งจัดหาจากกองทัพอากาศสวีเดน 60เครื่อง(JAS-39E) และกองทัพอากาศบราซิล(Brazilian Air Force) 36เครื่อง(Gripen E รุ่นที่นั่งเดี่ยว 28เครื่อง และ Gripen F รุ่นสองที่นั่ง 8เครื่อง)

Saab สวีเดนยังได้เสนอ Gripen E/F เข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดี่ยวใหม่ของกองทัพอากาศอินเดีย(Indian Air Force) พร้อมเสนอการถ่ายทอด Technology การผลิตให้อินเดียเช่นเดียกับบราซิล
โดย GE Aviation สหรัฐฯจะส่งมอบเครื่องยนต์ไอพ่น Turbofan General Electric F414 สำหรับเครื่องสายการผลิตของกองทัพอากาศสวีเดนในปี 2019 ตามมาด้วยเครื่องสำหรับกองทัพอากาศบราซิล

Flight Fleets Analyzer แสดงข้อมูลว่ากองทัพอากาศไทยปัจจุบันมีเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ประจำการ ๑๑เครื่องจากที่สั่งจัดหาในโครงการ Peace Suvarnabhumi ระยะที่๑ และระยะที่๒ รวม ๑๒เครื่อง
ทว่าได้สูญเสียเครื่องบินขับไล่ Gripen C 70108 จากอุบัติเหตุตกขณะแสดงการบินในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๐ ที่กองบิน๕๖ หาดใหญ่ สงขลา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐(2017) โดยนักบินประจำเครื่องเสียชีวิต

โดยกองทัพอากาศไทยได้มีการชี้แจงต่อสื่อและสาธารณชนอย่างเป็นทางการถึงผลการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวรวมกับ SAAB และสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารสวีเดน(FMV) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑(2018)
ว่าเกิดจากการหลงสภาพการบินชั่วขณะ(Spatial Disorientation) ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยตัวเครื่องบินไม่มีปัญหาเป็นเครื่องที่ดีและพร้อมใช้งาน และนักบินได้ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีครับ