วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โรมาเนียจะจัดหาเรือดำน้ำใหม่ 3ลำ แทนเรือชั้น Kilo รัสเซีย และเรือฟริเกตใหม่ 4ลำ

Romania to buy 3 sub, 4 ships to bolster Black Sea ops
Romanian Naval Forces Delfinul the Project 877E Kilo submarine in 2008(wikipedia.org)

The Romanian Naval Forces' Maritime Dragon ship can hold a crew of 60. (Romanian Naval Forces)
https://www.defensenews.com/naval/2018/02/09/romania-to-buy-3-sub-4-ships-to-bolster-black-sea-ops/

รัฐมนตรีกลาโหมโรมาเนีย Mihai Fifor ได้เปิดเผยแผนของกระทรวงกลาโหมโรมาเนียในการจัดหาเรือดำน้ำใหม่จำนวน 3ลำ ในปี 2018 โครงการจัดหาทางกลาโหมของกองทัพโรมาเนียได้มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพเรือโรมาเนีย(Romanian Naval Forces)
ตามข้อมูลจากรัฐมนตรีกลาโหมโรมาเนีย Fifor กระทรวงกลาโหมโรมาเนียมีแผนจะจัดหาเรือฟริเกตใหม่สำหรับกองทัพเรือโรมาเนียจำนวน 4ลำด้วย

"เราต้องการให้ปี 2018 จะถูกอุทิศเพื่อกองทัพเรือโรมาเนีย แนวคิดที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนซึ่งเราจะกำหนดคุณสมบัติความต้องการของเรือดำน้ำเหล่านี้ และเราจะนำมันเข้าสภากลาโหมสูงสุดและรัฐสภาเพื่อนำเสนอโครงการจัดหาหลักใหม่นี้"
รัฐมนตรี Fifor กล่าวในการให้สัมภาษณ์ Mediafax สื่อท้องถิ่นโรมาเนีย โดยยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่างบประมาณในการจัดหาโครงการมีวงเงินที่เท่าไร

พลเรือโท Alexandru Mirsu ผู้บัญชาการกองทัพเรือโรมาเนียกล่าวว่าโรมาเนียต้องการจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมจำนวน 3ลำเพื่อคงขีดความสามารถการปฏิบัติการของกองทัพเรือโรมาเนียในทะเลดำได้
ตามที่ปัจจุบันเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบชั้น Project 877E (NATO กำหนดรหัสชั้น Kilo) ที่กองทัพเรือโรมาเนียมีเพียงลำเดียวไม่มีความสามารถที่ตรงตามความต้องการ

โดยกองทัพเรือโรมาเนียได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น Project 877E Kilo ชื่อ Delfinul 1ลำจากอดีตสหภาพโซเวียตในปี 1985 โดยโรมาเนียเคยมีแผนจะจัดหาเรือชั้น Kilo เพิ่มอีก 2ลำแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณหลังกลุ่ม Warsaw pact ถูกยุบ
ต่อมาหลังโซเวียตล่มสลาย เรือ Delfinul อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงคืนสภาพใหม่โดยเฉพาะการเปลี่ยน Battery ของเรือใหม่ตั้งแต่ปี 1996 แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ

เรือดำน้ำ Delfinul ได้ถูกลดระดับเป็นเรือสำรองสงครามในปี 1995 จนต่อมาในปี 2001 เรือถูกโอนให้สายการบังคับบัญชาไปอยู่กับโรงเรียนนายเรือ Mircea cel Batran เพื่อใช้ในการฝึกโดยจอดที่ฐานทัพเรือเมืองท่า Constanta
ประกอบกับที่โรมาเนียเข้าเป็นสมาชิก NATO ในปี 2004 ทำให้ความสัมพันธ์ด้านการทหารกับรัสเซียจึงถูกลดระดับลงไป ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการซ่อมบำรุงเรือ

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงกองทัพโรมาเนีย กระทรวงกลาโหมโรมาเนียมุ่งเป้าไปที่การจัดหาเรือฟริเกตใหม่ 4ลำสำหรับกองทัพเรือโรมาเนีย ซึ่งจะสร้างเองในประเทศโดยมีพื้นฐานจากแบบเรือ Sigma ของบริษัท Damen เนเธอร์แลนด์
ภายใต้โครงการจัดหาซึ่งคาดว่ามีมูลค่ารวม 1.6 billion Euros($1.96 billion) ตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมโรมาเนียคาดว่ากำหนดการส่งมอบเรือจะมีขึ้นในปี 2018-2024 ครับ