วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เครื่องบินขับไล่ Su-30SM กองทัพเรือรัสเซียฝึกเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศครั้งแรก

Russian Navy begins aerial refuelling training for its combat pilots
For the first time in the recent history of Russia, naval pilots have practiced in-flight refuelling on Su-30SM aircraft. Source: Ministry of Defence of the Russian Federation
http://www.janes.com/article/78023/russian-navy-begins-aerial-refuelling-training-for-its-combat-pilots


กองทัพเรือรัสเซีย(Russian Navy) ได้ทำการฝึกนักบินพร้อมรบของตนในด้านทักษะการเติมเชื้อเพลิงการอากาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตามที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นักบินจากกองการบินทหารเรือรัสเซีย, กองเรือ Baltic และกองเรือทะเลดำ กองทัพเรือรัสเซียได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่ Sukhoi Su-30SM(NATO กำหนดรหัส Flanker) และเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด Su-24(NATO กำหนดรหัส Fencer) ได้ดำเนินการฝึกเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ Ilyushin IL-78(NATO กำหนดรหัส Midas) มากว่า 100ครั้ง

ขณะที่กองทัพเรือชาติตะวันตกได้ทีการนำระบบการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมาใช้กับอากาศยานรบของตนเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว โดยเป็นการเพิ่มขยายรัศมีการรบของเครื่องขับไล่และเครื่องบินโจมตีประจำเรือบรรทุกเครื่องบินได้เป็นอย่างมาก
รูปแบบมีทั้งแบบ Buddy-Buddy โดยติดตั้งกระเปาะเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศกับเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน จนถึงการใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากฐานบินบนฝั่งเมื่อสามารถใช้ดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามกองทัพเรือรัสเซียมีหลักนิยมที่จะเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ที่มีเพียงลำเดียวสำหรับการป้องกันกองเรือมากกว่าที่จะใช้เป็นฐานอากาศยานปีกตรึงโจมตี
เช่นที่เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน Su-33 และ MiG-29K(NATO กำหนดรหัส Fulcrum) ไม่จำเป็นต้องทำการบินระยะไกลเพื่อโจมตีเป้าหมายชายฝั่งเช่นเดียวเรือบรรทุกเครื่องบินตะวันตกโดยทั่วไป

ดังนั้นเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกบินรัสเซียจึงไม่มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทั้งแบบ Buddy-Buddy หรือเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากฐานบินบนฝั่งเหมือนของชาติตะวันตก
เห็นได้จากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ซีเรียของเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov เมื่อปี 2016 นั้นพบว่า Su-33 และ MiG-29K มักปฏิบัติการจากฐานทัพอากาศ Humaymim บนฝั่งมากว่าจากเรือในทะเล Mediterranean(http://aagth1.blogspot.com/2016/12/su-33-admiral-kuznetsov.html)

อากาศยานรบในกองการบินทหารเรือรัสเซียรวมถึง Su-30SM และ Su-24 นั้นเครื่องบินที่ปฏิบัติการจากฐานบินบนบก และสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากฐานบินบนบกได้
โดยรัสเซียได้มีการขยายกำลังทางทหารใน Kaliningrad โดยการนำเครื่องบินขับไล่ Su-30SM ไปวางกำลังเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือ Baltic เมื่อ 13 ธันวาคม 2016(http://aagth1.blogspot.com/2016/12/su-30sm-baltic-2017-ka-52-2020.html)

Su-30SM เป็นเครื่องบินขับไล่หนักสองที่นั่งพหุภารกิจรุ่นล่าสุดในตระกูลเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4+ ซึ่งมีความคล่องแคล่วทางการบินสูง ติดตั้ง Phased Array Radar แบบ Bars-R, เครื่องยนต์ปรับทิศทางแรงขับ Thrust Vectoring และ Canard แพนหางระดับรักษาเสถียรภาพที่ส่วนหัวเครื่อง
มีขีดความสามารถในการติดตั้งใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นขั้นก้าวหน้าที่มีอยู่หรือกำลังพัฒนาได้หลายแบบ มีพิสัยทำการเมื่อไม่ทำการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและติดถังเชื้อเพลิงสำรองไกลถึง 3,000km ครับ