วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Russian Helicopters มองโอกาสในการสร้างศูนย์บริการเฮลิคอปเตอร์รัสเซียในไทย

Russian Helicopters eyes opportunity to construct service center in Thailand
The center is expected to perform all kinds of scheduled maintenance and repair activities
http://tass.com/defense/989353Royal Thai Army has displayed Mil Mi-17V5 41st Aviation Battalion, Aviation Regiment, Army Aviation Center in Children's Day 2018 at 2nd Cavalry Division Royal Guard in Bangkok, 13 January 2018(My Own Photos)

Russian Helicopters กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซีย และบริษัท Datagate ไทยกำลังมองโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ให้บริการเฮลิคอปเตอร์รัสเซียในประเทศไทย
ตามที่สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยที่กรุงเทพฯให้ข้อมูลกับ TASS เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Russian Helicopters รัสเซียและ Datagate ไทยทั้งสองบริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU: Memoradum of Understanding) เมื่อวันที่ ๖-๑๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในงานแสดงการบินและอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชาติ Singapore Airshow 2018 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์จัดแสดง Changi Exhibition Centre สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ กุมภาพันธ์

สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยกล่าวว่า "เอกสารที่จัดตั้งขึ้นมีเพื่อโอกาสความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์บริการสำหรับ Russian Helicopters ในไทย
ศูนย์บริการนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินงานทั้งกำหนดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเฮลิคอปเตอร์รัสเซียในไทยได้ทุกรูปแบบ"

กองทัพบกไทย(Royal Thai Army)มีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ ฮ.ท.๑๗ Mil Mi-17V5 รัสเซียจำนวน ๕เครื่องประจำการอยู่ที่ กองพันบินที่๔๑ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก แบ่งเป็นชุดแรก ๓เครื่องในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008) ชุดที่สอง ๒เครื่องในปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014)
ล่าสุดกองทัพบกไทยได้สั่งจัดหา ฮ.ท.๑๗ Mi-17V5 เพิ่มอีก ๒เครื่อง ตามที่ฝ่ายบริการเพื่อความร่วมมือทางทหาร-เทคนิครัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียได้ให้ข้อมูลกับ TASS เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว(http://aagth1.blogspot.com/2017/11/mi-17-ka-52-mi-35m.html)

ทั้งนี้ Rosoboronexport หน่วยงานด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลรัสเซียยังได้เสนอเฮลิคอปเตอร์โจมตี Kamov Ka-52 และ Mil Mi-35M เข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีใหม่ของกองทัพบกไทย
โดยกองทัพบกไทยมีความต้องการจัดหา ฮ.โจมตีใหม่ราว ๖เครื่องทดแทน ฮ.จ.๑ Bell AH-1F สหรัฐฯ ๗เครื่องที่ประจำการใน กองพันบินที่๓ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก(http://aagth1.blogspot.com/2017/10/vt4-ah-1f.html)

การจัดตั้งศูนย์ให้บริการของ Russian Helicopters โดยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงในในไทยจะเป็นการรองรับโอกาสการขยายความเป็นไปได้ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รัสเซียจากกองทัพไทยและหน่วยงานรัฐบาลไทยมากขึ้น
รวมถึงการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กองทัพและหน่วยงานรัฐบาลของหลายประเทศกลุ่มชาติ ASEAN เป็นผู้ใช้งานเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียอยู่แล้วเป็นจำนวนมากครับ