วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นอร์เวย์ประกาศความพร้อมขั้นต้นเครื่องบินขับไล่ F-35A

Norway declares F-35A initial operational capability
A Norwegian F-35A in an undated photo. On 6 November Norway declared IOC for its F-35A fleet. Source: Norwegian Armed Forces
https://www.janes.com/article/92425/norway-declares-f-35a-initial-operational-capability


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 นอร์เวย์ได้ประกาศความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้น(IOC: Initial Operational Capability) สำหรับเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) รุ่นขึ้นลงตามแบบ
หลังจากที่ผ่านการรับรองว่าเครื่องบินขับไล่ F-35A สามารถปฏิบัติการห่างจากสถานีอากาศหลัก Ørland Main Air Station ฐานบินที่ตั้งหลักของเครื่องได้

นอร์เวย์ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาหลายวันของการเคลื่อนย้าย F-35A และอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาวุธเครื่องบินขับไล่จากสถานีอากาศหลัก Ørland ไปยังสถานีอากาศ Rygge Air Station ใกล้กับ Oslo
ในฐานะส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อประกาศความพร้อมรบขั้นต้น โดยนอร์เวย์เป็นชาติยุโรปประเทศที่สามที่ประกาศความพร้อมรบขั้นต้นต่อจากสหราชอาณาจักร(https://aagth1.blogspot.com/2019/10/f-35b-hms-queen-elizabeth.html) และอิตาลี

Lars Gjemble โฆษกกองทัพนอร์เวย์(Norwegian Armed Forces, Forsvaret) กล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 ว่านอร์เวย์มีเครื่องบินขับไล่ F-35A จำนวน 15เครื่อง
และหลายเครื่องในจำนวนนั้นได้เข้าร่วมการทดสอบที่สถานีอากาศ Rygge โดยนอร์เวย์ยังคงดำเนินการฝึกปกติอย่างต่อเนื่องของ F-35A ณ สถานีอากาศหลัก Ørland

Gjemble กล่าวว่าเที่ยวที่ได้รับการวางแผน 50 จาก 52เที่ยวบินได้ทำการบินจากสถานีอากาศ Rygge นอร์เวย์ทดสอบเครื่องบิน, กำลังพล และอาวุธต่างๆ
ในทุกรูปแบบสภาพการณ์ระหว่างการวางกำลังนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินขับไล่ F-35A ของนอร์เวย์ปฏิบัติการจากฐานบินอื่นนอกจากสถานีอากาศหลัก Ørland

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเพียงพอสำหรับผู้บัญชาการกองทัพอากาศนอร์เวย์(RNoAF: Royal Norwegian Air Force, Luftforsvaret) พลอากาศตรีหญิง Tonje Skinnarland จะประกาศความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้นของ F-35A
เครื่องบินขับไล่ F-35A ทุกเครื่องได้เคลื่อนย้ายมายังสถานีอากาศ Rygge สำหรับการทดสอบจะถูกส่งกลับไปยังสถานีอากาศหลัก Ørland

กองทัพอากาศนอร์เวย์ได้ทำพิธีรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-35A AM-1 เครื่องแรก ณ โรงงานอากาศยานของบริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯ ใน Fort Worth มลรัฐ Texas เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2015(https://aagth1.blogspot.com/2015/09/f-35a.html)
โดยเครื่องบินขับไล่ F-35A ชุดแรกของนอร์เวย์ได้เดินทางมาถึงสถานีอากาศหลัก Ørland ในเดือนพฤศจิกายน 2017 ซึ่งนอร์เวย์มีความต้องการจัดหา F-35A จำนวน 52เครื่องเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-16AM/BM MLU จำนวน 55เครื่องครับ