วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศสหรัฐฯคืบหน้าการทดสอบชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EPAWSS สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-15

USAF advances electronic warfare testing of EPAWSS suite for F-15
An F-15E Strike Eagle fitted with the EPAWSS electronic defensive aids system in the Benefield Anechoic Facility on Edwards Air Force Base, California. Source: US Air Force
https://www.janes.com/article/95557/usaf-advances-electronic-warfare-testing-of-epawss-suite-for-f-15


กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: US Air Force) ได้มีความคืบหน้าการทดสอบระบบสงคราม Electronic(EW: Electronic Warfare) แบบ EPAWSS(Eagle Passive/Active Warning and Survivability System)
สำหรับปรับปรุงระบบแจ้งเตือนและความอยู่รอดเชิงรับ/เชิงรุกแก่เครื่องบินขับไล่ Boeing F-15 Eagle ตามที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา

เครื่องบินขับไล่ F-15E Strike Eagle ที่ติดตั้งระบบช่วยป้องกัน Electronic แบบ BAE Systems EPAWSS ได้เริ่มต้นขั้นแรกของการทดสอบระบบ EW ที่สำคัญที่โรงงานไร้เสียงสะท้อน Benefield (BAF: Benefield Anechoic Facility)
ณ ฐานทัพอากาศ Edwards AFB(Air Force Base) มลรัฐ California ในเดือนพฤษภาคม 2019 การทดสอบปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ที่โรงงานเดียวกัน กองทัพอากาศสหรัฐฯกล่าว

"การทดสอบที่กำลังดำเนินมีความจำเป็นเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดตั้งการบูรณาการของขีดความสามารถระบบแจ้งเตือน Radar และอาวุธปล่อยนำวิถี EPAWSS
และระบบมาตรการต่อต้าน Electroinc(ECM: Electronic Countermeasures) เข้ากับ F-15E" Ed Sabat ผู้นำการพัฒนาโครงการและผู้อำนวยการพลเรือด้านปฏิบัติการกับฝูงบินทดสอบที่772 กล่าว

ตามที่กองทัพอากาศสหรัฐฯย้ำ การทดสอบที่กำลังดำเนินเป็นความพยายามความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการระบบ F-15(SPO: System Program Office)  ณ ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson AFB ในมลรัฐฯ Ohio,
ฝูงบินทดสอบที่46 กองบินทดสอบที่96 ณ ฐานทัพอากาศ Eglin AFB ในมลรัฐ Florida, ฝูงบินทดสอบที่772 กลุ่มสงคราม Electronic ที่412 ณ Edwards AFB และผู้รับสัญญาบริษัท Boeing สหรัฐฯ และบริษัท BAE Systems สหราชอาณาจักร-สหรัฐฯ

EPAWSS ถูกออกแบบเพื่อหาตัวอย่างคลื่นความถี่วิทยุ(RF: Radio Frequency), ระบุภัยคุกคาม, จัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรก่อกวนเพื่อต่อต้านภัยคุกคาม
และมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนระบบ TEWS(Tactical Electronic Warfare Suite) รุ่นปี 1980s ที่ปัจจุบันใช้กับเครื่องบินไล่ F-15C และ F-15E มากกว่า 400เครื่องกองทัพอากาศสหรัฐฯ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 Boeing ได้รับสัญญาเพื่อเริ่มต้นงานบูรณาการระบบ EPAWSS เข้ากับเครื่องบินขับไล่ F-15E อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยว่าการปรับปรุงติดตั้งระบบที่จะเปิดตัวกับเครื่องบินขับไล่ F-15C ตามแผนเดิม
โดยรายงานแพร่หลายว่ากองทัพอากาศสหรัฐฯได้ทิ้งความตั้งใจที่จะติดตั้งระบบ EPAWSS กับเครื่องบินขับไล่ F-15C Eagle ซึ่งเป็นรุ่นทำภารกิจขับไล่อย่างเดียว

และ EPAWSS เป็นหนึ่งในระบบที่จะนำมาใช้กับเครื่องบินขับไล่ F-15EX Advanced Eagle รุ่นล่าสุดที่กองทัพอากาศสหรัฐฯสั่งจัดหาด้วยครับ
(https://aagth1.blogspot.com/2019/12/f-15ex-8-2020.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/03/f-15ex-8-f-35a-48-2020.html, https://aagth1.blogspot.com/2019/03/4-f-15x.html)