วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

NORINCO จีนและกองทัพบกไทยลงนามสัญญาขยายความร่วมมือร่วมกัน

China’s NORINCO and Royal Thai Army expand collaboration
http://www.janes.com/article/69969/china-s-norinco-and-royal-thai-army-expand-collaboration

NORINCO VT4(MBT-3000) Main Battle Tank demonstrated at Zhuhai Air Show 2016, 1-6 November 2016

China North Industries Corporation(NORINCO) รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมความมั่นคงรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและกองทัพบกไทย(Royal Thai Army) ได้ร่วมลงนามสัญญาการสนับสนุนการค้าด้านความมั่นคงและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มจีนกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งลงนามที่จีนนั้นมุ่งเป้าไปยัง"ความร่วมมือที่ลึกยิ่งขึ้น" กับทั้งโครงการด้านความมั่นคงที่มีอยู่และโครงการในอนาคตระหว่างกองทัพบกไทยและ NORINCO จีน
NORINCO จีนกล่าวให้คำมั่นสัญญาต่อกองทัพบกไทยว่าทางตนจะส่งมอบ "ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการสนับสนุนหลังการขาย" เช่นเดียวกับการมองการขยายการนำเสนอของตนในตลาดความมั่นคงของไทย
NORINCO จีนพึ่งพอใจต่อการประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดการขายอาวุธยุทโธปกรณ์กับไทยในช่วงสองปีนี้และข้อตกลงใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังการสนับสนุนการสั่งจะหาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่

ปัจจุบันกองทัพบกไทยได้สั่งจัดหาอาวุธจาก NORINCO สองโครงการหลักคือ
โครงการจัดหารถถังหลัก VT4(MBT-3000) ระยะที่๑ จำนวน ๒๘คันในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016) วงเงิน ๔,๙๘๔ล้านบาท($144 million) และระยะที่๒ จำนวน ๑๐คัน ในปี ๒๕๖๐(2017) วงเงินประมาณ ๒,๐๐๐ล้านบาท($58 million) คาดว่าจะได้รับมอบรถชุดแรกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนปีนี้
กับโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 8x8 ระยะที่๑ จำนวน๓๔คัน ในปี ๒๕๖๐(2017) ราคาคันละ ๕๙,๓๒๕,๐๐๐บาท($1.7 million) พร้อมกระสุน 30x165mm อีก ๑๒,๕๐๖นัด ราคานัดละ ๕,๔๒๕บาท($155) คาดว่าจะได้รับมอบรถชุดแรกในปี พ.ศ.๒๕๖๒(2019)
รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรผลิตกระสุนลำกล้องขนาดกลาง(Medium Caliber) จาก NORINCO และความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์จีนในไทย เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทยครับ