วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือพม่ารับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ Super Dvora Mk III อิสราเอลชุดแรก 2ลำ


Myanmar Navy's Super Dvora Mk III fast patrol boats from Israel Aerospace Industries(IAI) hull numbers 271 and 272 with naval remote weapon station system.
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/1491884984186985

จากภาพที่ปรากฎล่าสุด กองทัพเรือพม่าได้รับมอบเรือเร็วตรวจการณ์แบบ Super Dvora Mk III จาก Israel Aerospace Industries Ramta อิสราเอลชุดแรกจำนวน 2ลำแล้ว
ในชุดภาพจะเห็นการทดลองเรือ Super Dvora Mk III กองทัพเรือพม่าซึ่งไม่มีการติดป้อมอาวุธ ซึ่งสามารถทำความเร็วสูดสุดได้ถึง 45knots และภาพเรือ Super Dvora Mk III กองทัพเรือพม่าที่ทำการติดตั้งอาวุธประจำเรือแล้ว 2ลำคือ หมายเลขเรือ 271 และ 272
โดยระบบอาวุธที่พบมีป้อมปืนเรือ remote weapon station ที่หัวเรือน่าจะเป็นแบบ Typhoon ของ Rafael อิสราเอล ติดปืนใหญ่กลขนาด 25mm หรือ 30mm ท้ายเรือติดปืนกลหนักน่าจะขนาด 12.7mm
ตามข้อมูลล่าสุดกองทัพเรือพม่าได้สั่งจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ Super Dvora Mk III จำนวน 6ลำ ชุดแรก 2ลำต่อที่อิสราเอล ส่วนอีก 4ลำนั้นจะสร้างในพม่าโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก IAI อิสราเอลครับ