วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Saab สวีเดนเปิดตัวเรือดำน้ำชั้น A26 ที่ติดตั้งท่อยิงแนวดิ่งสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน Tomahawk

Saab A26 submarine gets vertical launched Tomahawks
Singapore – Saab has unveiled a modified A26 submarine fitted with vertical launched land attack cruise missiles at the IMDEX Asia maritime and defense exhibition in Singapore, the first time such a system has been fitted on a conventionally powered boat.
http://www.defensenews.com/articles/saab-a26-submarine-gets-vertical-launched-tomahawks

twitter.com/sweeneygov

บริษัท Saab สวีเดนได้เปิดตัวเรือดำน้ำชั้น A26 ที่ติดตั้งท่อยิงแนวดิ่ง(VLS: Vertical Launching System) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดิน Tomahawk ในงานแสดงอาวุธทางทะเล IMDEX 2017 ที่สิงคโปร์ เป็นครั้งแรกที่ระบบลักษณะนี้ถูกติดตั้งกับเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าตามแบบ
แบบจำลองในส่วนจัดแสดงของ Saab แสดงท่อยิง VLS ทรงกระบอก 3ท่อยิงซึ่งแต่ละท่อติดตั้งท่อยิง VLS ย่อยสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนยิงจากเรือดำน้ำใต้น้ำโจมตีภาคพื้นดิน UGM-109 TLAM(Tomahawk Land Attack Missile) 6นัด
ซึ่งท่อยิง VLS 3ท่อดังกล่าวถูกติดตั้งในส่วนขยายกลางตัวแบบจำลองเรือดำน้ำ A26 ทาง Saab กล่าวว่าเป็นส่วนพื้นที่ที่ขยายความยาวเพิ่มอีก 10m และเพิ่มระวางขับน้ำเรืออีก 400-500tons

ตามที่ Gunnar Öhlund หัวหน้าฝ่ายการตลาด Saab Kockums กล่าวส่วน module ที่ถูกเพิ่มความยาว "แสดงความยืดหยุ่นในปฏิบัติการภารกิจที่แตกต่างกัน" ของ A26
ซึ่งเขากล่าวว่าท่อยิง VLS ขนาดใหญ่สามารถใช้บรรจุและรับส่งยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV: Unmanned Underwater Vehicle) จนถึงหน่วยรบพิเศษ และนักประดาน้ำกองทัพเรือได้
(มีรูปแบบเดียวกับท่อยิงแนวดิ่งเอนกประสงค์ Virginia Payload Tubes และ Virginia Payload Module ของเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ชั้น Virginia กองทัพเรือสหรัฐฯ)

Saab กล่าวว่าการเพิ่มส่วน Module ความยาวนี้สามารถติดตั้งได้กับเรือดำน้ำที่สร้างใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติมกับเรือดำน้ำที่มีอยู่แล้วในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงครึ่งอายุ(MLU: Mid-Life Upgrade)
ทาง Saab มีประสบการณ์หลังจากการปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Archer กองทัพเรือสิงคโปร์ซึ่งเดิมคือเรือดำน้ำชั้น A17 Västergötland กองทัพเรือสวีเดน โดยขยายความยาวตัวเรือเพิ่มอีก 12m เพื่อติดตั้งระบบขับเคลื่อน AIP(Air-Independent Propulsion) แบบเครื่องยนต์ Stirling
เมื่อ Defense News ถามถึงผลกระทบเพิ่มเติมเมื่อติดตั้งส่วนขยายนี้เพิ่มเติมต่อสมรรถนะของเรือดำน้ำ A26 นาย Öhlund กล่าวว่า Saab มีประสบการณ์ก่อนหน้ากับงานแบบเดียวกันในเรือดำน้ำอื่นที่ไม่ได้แสดงผลกระทบใดๆต่อประสิทธิภาพตัวเรือในภาพรวม

Defense News เข้าใจว่าอาวุธปล่อยนำวิถี Tomahawk TLAM ได้ถูกเสนอโดย Saab สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ของกองทัพเรือประเทศในยุโรปที่เป็นไปได้
มีข้อเท็จจริงว่าการที่ Saab สามารถนำข้อเสนอระบบเช่นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า Saab ได้รับการอนุมัติจากทางสหรัฐฯในการบูรณาการ Tomahawk กับเรือดำน้ำ A26 (ทั้งบริษัท Raytheon ผู้ผลิตและรัฐบาล)
Saab ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าประเทศใดเป็นลูกค้าที่นำเสนอระบบนี้ แม้ว่าจะไม่มีประเทศในยุโรปมากนักที่มีโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากพอที่จะขาย Tomahawk ให้ครับ(ที่มีการคาดเดาคือเนเธอร์แลนด์หรือโปแลนด์ครับ http://aagth1.blogspot.com/2016/10/a26-saab.html)