วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพบกสหรัฐฯยุติสัญญาการพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด XM25 จากความล้มเหลวในการส่งมอบ

US Army terminates XM25 development contract for failed deliveries
A soldier aims an XM25 prototype weapon during testing at the Aberdeen Test Center in Maryland. Source: US Army
http://www.janes.com/article/70465/us-army-terminates-xm25-development-contract-for-failed-deliveries

กองทัพบกสหรัฐฯได้ยุติสัญญากับบริษัท Orbital ATK ในการพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดกึ่งอัตโมัติ XM25 CDTE(Counter Defilade Target Engagement) ขนาด 25x40mm แบบกระสุนระเบิดแตกอากาศที่กำหนดค่าการโจมตีเป้าหมายได้
ในปีงบประมาณ 2017(FY 2017) การร้องขอวงเงินกองทัพบกได้จัดลำดับความสำคัญของ XM25 ว่าเป็น "ยุทธภัณฑ์ทางแก้ปัญหาหมายเลขหนึ่งเพื่อลดช่องว่างขีดความสามารถที่สำคัญยิ่ง" ของทหารราบเดินเท้าในการรบ

กองทัพบกสหรัฐฯยุติสัญญาการพัฒนาวิศวกรรมและการผลิต(EMD: Engineering and Manufacturing Development) กับ Orbital ATK ในเดือนเมษายน
"หลังจากที่ล้มเหลวในการส่งมอบอาวุธ 20ระบบตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของสัญญา แม้จะมีความพยายามในการเจรจาต่อรองอย่างหนัก แต่ผู้รับสัญญาล้มเหลวที่จะสร้างการเปลี่ยนข้อยุติอื่นที่ยอมรับได้ไปยังรัฐบาล" โฆษกของกองทัพบกสหรัฐฯกล่าวกับ Jane's เมื่อ 16 พฤษภาคม
ตัวสัญญาเองที่ทำโดย Orbital ATK ในฐานะผู้บูรณาการกล้องเล็ง, กระสุน และตัวอาวุธ Heckler and Koch(H&K) เยอรมนีที่เคยเป็นผู้รับสัญญารายย่อยในการจัดส่งตัวอาวุธ แต่ไม่สามารถส่งมอบตัวอาวุธ 20ระบบตามกำหนดการได้ ตามที่นายทหารสำนักงานบริหารโครงการกล่าวกับ Jane's

"อย่างที่เห็นเราผิดหวังกับการตัดสินใจของกองทัพบกสหรัฐที่ยุติสัญญา EMD สำหรับโครงการ XM25 เราได้ทำงานกับผู้รับสัญญาย่อยของเรา Heckler & Koch เพื่อส่งมอบระบบขั้น EMD 20ระบบสุดท้าย Orbital ATK ได้ยื่นอุธรณ์ต่อคำตัดสินยุติสัญญา และมองไปข้างหน้าว่าจะมีโอกาสได้ดำเนินโครงการที่สำคัญยิ่งนี้ต่อไป"
Jarrod Krullโฆษกของ Orbital ATK กล่าวโดยระบุว่าขณะนี้ Orbital ATK ได้รับมอบระบบอาวุธ 20ระบบจาก H&K แล้วและหวังว่าจะสามารถทำพวกมันให้ใช้งานให้กองทัพบกสหรัฐฯได้ครับ