วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นาวิกโยธินไทยพิจารณาจะจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMOS อิสราเอลที่ผลิตในไทย

Thai marines consider bid for ATMOS howitzer
http://www.janes.com/article/70277/thai-marines-consider-bid-for-atmos-howitzer

Royal Thai Navy Officers visited Royal Thai Army's Elbit Systems ATMG(Autonomous Truck Mounted Gun) 155mm/39caliber Self-Propelled Howitzer 6x6 at Factory in Thailand

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย(RTMC: Royal Thai Marine Corps, RTN: Royal Thai Navy) กำลังพิจารณาการจัดหาระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ ATMOS(Autonomous Truck Mounted howitzer System) ขนาด 155mm ของ Elbit Systems อิสราเอล
Jane's เข้าใจว่านาวิกโยธินไทยได้ทำการประเมินค่าระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMOS แล้ว โดยมองการจัดหาขั้นต้นเป็นอย่างน้อยในจำนวนไม่มาก ซึ่งจะถูกใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันพรมแดนตะวันออกของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

การเจรจาระหว่างนาวิกโยธินไทยกับเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลนั้นเข้าใจว่าได้เริ่มขึ้นไปแล้ว การจัดหา ป.อจ.ATMOS นี้เป็นความต้องการในเสริมอำนาจการยิงของ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ที่มีปืนใหญ่สนามใช้งานอยู่หลายแบบ
เช่น ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง GC-45/GHN-45 ขนาด 155mm ซึ่งออกแบบโดยแคนาดาที่ประจำการใน กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง(พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.) มีอายุการใช้งานมานาน โดย GC-45 จัดหาในปี พ.ศ.๒๕๒๓(1980) และ GHN-45A1 APU ในปี พ.ศ.๒๕๓๑(1988)


ถ้านาวิกโยธินไทยเลือกจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMOS ก็น่าจะทำการประกอบในไทยภายใต้สิทธิบัตรจาก Elbit อิสราเอลที่โรงงานของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศอว.ศอพท. ที่จะสร้างตามข้อกำหนดความต้องการของ นย.ไทย
ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้จัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG(Autonomous Truck Mounted Gun) หรือ ATMOS ที่ประกอบในไทยไปก่อนหน้าในระยะที่๑ จำนวน ๖ระบบส่งมอบให้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๑ กองพลทหารปืนใหญ่ ไปแล้ว และสั่งจัดหาระยะที่๒ เพิ่มอีกจำนวน ๖ระบบครับ