วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สิงคโปร์ประจำการเรือ Littoral Mission Vessel ลำแรก RSS Independence

Singapore's first Littoral Mission Vessel goes fully operationalThe Republic of Singapore Navy's first-of-class Littoral Mission Vessel, RSS Independence, at its commissioning ceremony on 5 May 2017 at Changi Naval Base. Source: Singapore MINDEF
http://www.janes.com/article/70116/singapore-s-first-littoral-mission-vessel-goes-fully-operational
https://www.facebook.com/singaporenavy/

กองทัพเรือสิงค์โปร์(RSN: Republic of Singapore Navy) ได้ประกาศความพร้อมปฏิบัติการเต็มอัตราและขึ้นระวางประจำการเรือ Littoral Mission Vessel(LMV) ลำแรก RSS Independence
พิธีขึ้นระวางประจำการเรือ RSS Independence หมายเลขเรือ 15 มีขึ้นที่ฐานทัพเรือ Changi ในวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่าน ซึ่งเป็นวันฉลองครบรอบ 50ปีการก่อตั้งกองทัพเรือสิงคโปร์(RSN's Golden Jubille Celebrations)

RSS Independence เป็นเรือ LMV ลำแรกจาก 8ลำที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างและจัดหา เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชั้น Fearless ที่มีอายุการใช้งานนานโดยประจำการมาตั้งแต่กลางปี 1990s
เรือ LMV จะประจำการในกองเรือ 182(182 Squadron) กองทัพเรือสิงคโปร์ในฐานะส่วนหนึ่งของ กองกำลังเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางทะเล(MSTF: Maritime Security Task Force) ของกองทัพสิงคโปร์(Singapore Armed Forces)
ซึ่ง MSTF ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วในเขตน่านน้ำสิงคโปร์และเส้นทางขนส่งคมนาคมในทะเล(SLOC: Sea Lines of Communication)

RSS Independence มีระวางขับน้ำ 1,250tons ตัวเรือมีความยาว 80m กว้าง 12m กินน้ำลึก 3m ทำความเร็วได้สูงสุด 27knots พิสัยทำการปกติ 3,500nmi ที่ความเร็วมัธยัสถ์ 15knots ระยะเวลาทำการ 14วัน กำลังพลพื้นฐาน 23นาย รวมนายทหาร 5นาย
ระบบอาวุธมีปืนใหญ่เรือ Oto Melara 76mm ที่หัวเรือ, ป้อมปืน Remote แบบ Oto Melara Hitrole ติดปืนกลหนัก 12.7mm 2กระบอกที่กราบซ้าย-กราบขวา, ป้อมปืนใหญ่กล Rafael Typhoon 25mm ที่ท้ายเรือ และแท่นยิงแนวดิ่ง VLS(Vertical Launching System) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ MBDA VL MICA 12ท่อยิงที่ด้านหน้าเรือ
สำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีการใช้อาวุธสังหาร เรือ LMV ได้ติดตั้งปืนใหญ่ฉีดน้ำ 2กระบอก และเครื่องยิงคลื่นเสียงระยะไกล(LRAD: Long-Range Acoustic Device) แบบป้อม Remote 2ระบบพร้อมไฟฉาย Xenon

เรือLMV ยังมีลานจอดรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง และติดตั้งระบบปล่อยและนำกลับเรือยางท้องแบน(RHIB: Rigid Hull Inflatable Boat) 2ลำ หรือยานผิวน้ำไร้คนขับ USV(Unmanned Surface Vessel)แบบ Protector ของ Rafael ที่ท้ายเรือ
เรือ LMV ยังมีพื้นที่วางชุดห้องบรรทุกภารกิจบนเรือซึ่งปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทั้งการต่อต้านทุ่นระเบิด และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HADR: Humanitarian Assistance and Disaster Relief)
เรือ LMV ลำที่สองคือ RSS Sovereignty ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อ 16 เมษายน 2016, ลำที่สาม RSS Unity ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อ 13 ตุลาคม 2016 และลำที่สี่ RSS Justice ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อ 18 มีนาคม 2017 เรือลำห้า RSS Indomitable มีการวางกระดูกงูเรือเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2016 ครับ