วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สิงคโปร์ปฏิเสธเรื่องการจัดหารถถังหลัก Leopard 2A7 เยอรมนี แต่ยังมีคำถามถึงความผิดปกติ

Update: Singapore denies Leopard 2A7 acquisition, but questions remain over anomalies
Refurbished ex-German Army Leopard 2A4 MBTs, designated Leopard 2SG MBTs in Singapore Army service, now constitute a significant proportion of the service’s offensive punch. Source: IHS Markit/Kelvin Wong
http://www.janes.com/article/78739/update-singapore-denies-leopard-2a7-acquisition-but-questions-remain-over-anomalies

กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ได้ปฏิเสธเรื่องที่มีการคาดเดาว่ากองทัพบกสิงคโปร์(Singapore Army) ได้มีการจัดหารถถังหลัก Leopard 2A7 รุ่นใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท Krauss-Maffei Wegmann(KMW) เยอรมนี
ที่มีที่มาจากฐานข้อมูลการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลกล่าสุดของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติ SIPRI(Stockholm International Peace Research Institute)

ตามข้อมูลจาก SIPRI ซึ่งทางสถาบันกล่าวว่าดึงข้อมูลมาจากหลายแหล่งรวมถึง กองทะเบียนอาวุธตามแบบแห่งสหประชาชาติ(UNROCA: UN Register of Conventional Arms)
ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่รายงานการส่งออกและนำเข้าอาวุธ เช่นเดียวกับเอกสารทางการงบประมาณกลาโหมและบันทึกของรัฐสภาประเทศต่างๆระบุว่า

สิงคโปร์ได้มีการจัดหารถถังหลัก Leopard 2A7 เยอรมนี 12คันที่ถูกส่งมอบในช่วงกรอบระยะเวลาปี 2016-2017 สถาบัน SIPRI ยังบันทึกข้อมูลอีกว่า
กองทัพสิงคโปร์(SAF: Singapore Armed Forces) ได้รับมอบรถถังหลัก Leopard 2A4 ที่เคยประจำการในกองทัพบกเยอรมนี(Heer, Bundeswehr) 182คันในช่วงปี 2007-2012 โดยมีจำนวนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นอะไหล่และใช้ในการฝึก

ขณะเดียวกันฐานข้อมูลของ UNROCA ยังได้แสดงว่า เยอรมนีได้รายงานการส่งมอบรถถังหลัก Leopard 2 จำนวน 168คันแก่สิงคโปร์
อย่างไรก็ตามมีรถถังหลัก Leopard 2A4 เพียง 96คันเท่านั้นที่ถูกประกาศว่าได้รับการสั่งจัดหาจากสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2006 ตามการแถลงโดยกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

รถถังหลัก Leopard 2A4 ชุดแรก 6คันได้ถูกส่งมอบให้สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2008 และเข้าใจว่าการส่งมอบได้เสร็จสิ้นในช่วงกลางปี 2010 กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ได้แถลงเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาว่า
"ในปี 2006 กองทัพสิงคโปร์ได้ประกาศการจัดหารถถังหลัก Leopard 2A4 จากเยอรมนีเพื่อทดแทนรถถัง SM1 ตั้งแต่นั้นมารถถังหลัก Leopard ที่ปรับปรุงสภาพใหม่ได้ถูกนำเข้าประจำการและไม่มี Leopard 2 รุ่นอื่นที่ถูกจัดหาโดยกองทัพสิงคโปร์"

อย่างไรก็ตามรายงานของรัฐบาลเยอรมนีต่อการส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารของตนที่ Jane's ได้วิจารณ์เมื่อ 21 มีนาคมได้เปิดเผยว่า มีรถถังหลัก Leopard 2 จำนวน 7คัน แม้ว่าจะไม่ถูกระบุรุ่นได้ถูกส่งออกให้แก่สิงคโปร์ในปี 2016
ทำให้ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยถึงความผิดปกติขึ้นไปอีกต่อการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์

มากไปกว่านั้นเยอรมนียังได้ออกเอกสารสิทธิบัตรการส่งออกแก่สิงคโปร์วงเงิน 97 million Euros($119 million) สำหรับกระสุนปืนใหญ่รถถัง, อุปกรณ์วางทิศทางยิงปืนใหญ่รถถัง(Gun Laying),
ระบบค้นหาระยะเป้าหมายและชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ระบบควบคุมการยิง, ระบบควบคุมอาวุธประจำรถ, ระบบตรวจการณ์ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนสำหรับรถถังหลัก, ยานเกราะ, รถสะเทินน้ำสะเทินบก และรถบรรทุก

กองทัพสิงคโปร์ได้ทำการปรับปรุง Leopard 2A4 จำนวนหนึ่งเป็นรถถังหลัก Leopard 2SG รุ่นที่มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกำลังทางรุกของกองทัพบกสิงคโปร์
ล่าสุดได้มีการเปิดเผยแบบแผนการปรับปรุง ถ.หลัก Leopard 2SG เพิ่มเติมล่าสุดด้วยกล้องเล็งใหม่สำหรับผู้บังคับการรถแบบ COAPS อย่างน้อย 2คันในงาน Army Open House เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017ครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/leopard-2sg.html)