วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ภาพเปิดเผยกองทัพบกพม่าได้รับมอบยานเกราะล้อยาง BRDM-2MS รัสเซีย

Myanmar Army's upgraded BRDM-2MS 4x4 reconnaissance vehicles from Russia was spotted on the Yangon-Mandalay highway in February 2020. (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1195777960628489&id=776440165895606)Serbia was presented the first 10 of 30 BRDM-2MS provided by Russia. (http://www.mod.gov.rs)Russia recently donated nine BRDM-2MS 4x4 reconnaissance vehicles to Kyrgyzstan. (https://function.mil.ru/)


Russia also donated BRDM-2MS 4x4 reconnaissance vehicles to Tajikistan. (https://function.mil.ru/)

ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคม Online ของพม่าได้เปิดเผยถึงยานเกราะลาดตระเวนล้อยาง BRDM-2MS 4x4 รุ่นปรับปรุงใหม่ของรัสเซียจำนวนหนึ่งถูกพบที่ถนนสาย Yangon-Mandalay ของประเทศเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2020
ยานเกราะล้อยาง BRDM-2MS 4x4 เหล่านี้ถูกระบุว่ากองทัพบกพม่า(Myanmar Army, Tatmadaw) ได้ทำสัญญาจัดหาจากรัสเซียและได้รับมอบรถชุดแรกในช่วงปลายปี 2019 ที่ผ่านมา

ผู้ใช้ในสื่อสังคม Online ชาวพม่าระบุว่ากองทัพบกพม่าได้รับมอบยานเกราะล้อยาง BRDM-2M แล้วจำนวน 33คัน ซึ่งรวมถึงรุ่นยานเกราะล้อยางที่บังคับการ 3คัน
คาดว่ากองทัพบกพม่าจะนำยานเกราะล้อยาง BRDM-2MS รัสเซียเข้าประจำการในสี่กองร้อยลาดตระเวณยานเกราะ ซึ่งแต่ละกองร้อยจะมีรถประจำการ 14คัน ทำให้จำนวนการจัดหารวมจะอยู่ที่ราว 56คัน

เป็นที่เข้าใจว่ากองทัพบกพม่าน่าจะเปิดตัวยานเกราะลาดตระเวนล้อยาง BRDM-2MS 4x4 ของตนอย่างเป็นทางการในพิธีสวนสนามวันกองทัพแห่งชาติพม่า(Tatmadaw Day) ครบรอบการก่อตั้งปีที่75 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2020
พม่าเป็นชาติที่สองในกลุ่ม ASEAN ที่จัดหา BRDM-2MS จากรัสเซียต่อจากกองทัพบกประชาชนลาว(LPA: Lao People's Army) ที่เปิดตัวในพิธีสวนสนามทางทหาร ณ นครหลวง Vientiane(เวียงจันทน์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2019(https://aagth1.blogspot.com/2019/01/brdm-2m.html)

นอกจากลาวและพม่า ในช่วงปี 2019 รัสเซียยังได้มอบยานเกราะลาดตระเวนล้อยาง BRDM-2MS 4x4 ในรูปแบบความช่วยเหลือทางทหารแก่เซอร์เบีย, คีร์กีสถาน และทาจิกิสถาน
ซึ่ง BRDM-2MS เป็นการปรับปรุงความสมัยของยานเกราะลาดตระเวนล้อยาง BRDM-2 เดิมที่นำมาจากคลังสำรองสงครามที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2017

ยานเกราะล้อยาง BRDM-2MS รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ดำเนินการโดย โรงงานซ่อมยานเกราะ103 ใน Atamanovka ภูมิภาค Trans-Baikal มีความแตกต่างจาก BRDM-2 รุ่นพื้นฐานที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1960s
โดยได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลใหม่แทนเครื่องยนต์เบนซิน GAZ-41 กำลัง 140hp เดิม ติดตั้งสถานีกล้อง Eletro-Optical ที่ด้านหลังป้อมปืนกลหนัก KPVT ขนาด 14.5mm และติดตั้งแผ่นเกราะเสริม applique ตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆบนตัวรถเพื่อเสริมการป้องกันครับ