วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรือยกพลขึ้นบกจู่โจมเฮลิคอปเตอร์ LHA-6 USS America สหรัฐฯเดินทางถึงไทยเพื่อฝึก Cobra Gold 2020
USS America (LHA 6), a U.S. Navy amphibious assault ship and flagship of the America Expeditionary Strike Group with embarked 31st Marine Expeditionary Unit is welcomed by the Royal Thai Navy, กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ), Feb. 22 at Laem Chabang Port, Thailand.
The 31st MEU is embarked aboard the ESG ships for participation in Exercise Cobra Gold 2020.
CG20 is the 39th annual exercise in the series, which is the largest joint multinational military exercise in the U.S. Indo-Pacific Command region and is an integral part of the U.S. commitment to strengthen engagement in the region for a Free and Open IndoPacific.
It will be held from Feb. 25 – March 6 at various locations throughout the Kingdom of Thailand.
https://www.facebook.com/ExerciseCobraGold/posts/2861045300622152


USS.America (LHA-6) เดินทางถึงไทยเเล้ว เพื่อร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 กองทัพเรือต้อนรับ USS.America (LHA-6) ที่เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์20 ด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 1100 น. กองทัพเรือ จัดพิธีรับเรือ USS .AMERICA ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์20
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือที่แสดงออกถึงความยินดีต้อนรับในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยมิตรภาพ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดย น.อ.อาภา ชพานนท์ รองผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (รอง ผบ.กยพ.กร.) ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้บังคับหมวดเรือฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกฯ เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับ Col.Roberd B. Brodie (Commander of The 31th Marine Expeditionary Unit:31 th MEU) และ Capt.Luke Frost ผู้บังคับการเรือ USS.AMERICA
การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐
สำหรับเรือ USS.AMERICA เป็นเรือโจมตียกพลขนาดใหญ่ (LHA:Landing Helicopter Assult) บรรทุกยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายสหรัฐฯ นำมาใช้ในการฝึกฯ ในครั้งนี้ มีระวางขับน้ำ 45,000 ตัน กว้าง 32 เมตร ยาว 257 เมตร ความเร็วสูงสุด 22 นอต
สามารถบรรทุกอากาศยานได้มากถึง 40 – 50 ลำ มีกำลังพลประจำเรือ ประมาณ 2,600 นาย (รวมประจำเรือ และนาวิกโยธิน)

กองทัพเรือต้อนรับ USS.Green Bay (LPD-20) ที่เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์20 ด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี


วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. กองทัพเรือ จัดพิธีรับเรือ USS.Green Bay ซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์20 ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของทหารเรือที่แสดงออกถึงความยินดีต้อนรับในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยมิตรภาพ
ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.ประสงค์ ชัยมะณี รองเสนาธิการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าส่วนแผนและประสานการปฏิบัติ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับกองทัพเรือ
เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับ Capt.Michael Harris ผู้บังคับการเรือ USS.GREEN BAY

USS.Green Bay เป็นเรือลำที่ 4 ในชั้น SAN ANTONIO มีความยาว 208 เมตร มีระวางขับน้ำ 24,900 ตัน ความเร็วสูงสุด 22 นอต
สามารถบรรทุก ยาน LCAC , LCU ยานเกราะล้อยาง และอากาศยาน ชนิดต่างๆ เช่น MV 22 , CH53E , CH 46s และ AH-1s มีกำลังพล ประมาณ 1,700 นาย (รวมประจำเรือ และนาวิกโยธิน)

:ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับ ทร.
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/3287048507989310
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/3287180501309444

การฝึกผสมนานาชาติ Cobra Gold 2020 ที่ประเทศไทยที่มีกำหนดการฝึกในห้วงเวลา ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓(2020) ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐฯ ร่วมกับสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งปีนี้เป็นการฝึกรูปแบบ Heavy Year ในหลายพื้นที่ของไทยนั้น ในส่วนกองทัพเรือสหรัฐฯ(USN: US Navy) เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น America คือ LHA-6 USS America ซึ่งเป็นเรือลำแรกของชั้นเดินทางเยือนและร่วมการฝึก Cobra Gold Thailand
เช่นเดียวกับเรืออู่ยกพลขึ้นบก(LPD: Landing Platform Dock) ชั้น San Antonio คือ LPD-20 USS Green Bay เข้าร่วมการฝึก ซึ่งเรือทั้งสองลำได้เดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy) ให้การต้อนรับ

กลู่มเรือโจมตีนอกประเทศ America (ESG: Expeditionary Strike Group) ที่มีเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์LHA-6 USS America เป็นเรือธง ร่วมกับเรืออู่ยกพลขึ้นบก LPD-20 USS Green Bay มีที่ตั้งหลัก ณ ฐานทัพเรือ Sasebo ญี่ปุ่น ที่ขึ้นตรงกองเรือที่7(7th Fleet)
ขณะที่เรือธงของกองเรือที่7 กองทัพเรือสหรัฐฯคือ LCC-19 USS Blue Ridge ซึ่งเป็นเรือบัญชาการยกพลขึ้นบก(amphibious command ship) ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรีตามมาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดยกลุ่มเรือโจมตีนอกประเทศ America ESG ได้วางกำลังหน่วยนาวิกโยธินนอกประเทศที่31(31st MEU: 31st Marine Expeditionary Unit) นาวิกโยธินสหรัฐฯ(USMC: Marine Corps) ในกลุ่มเรือเพื่อเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2020 ในประเทศไทยด้วย

หน่วยนาวิกโยธินนอกประเทศที่31 มีที่ตั้งหลักใน Okinawa ญี่ปุ่นเป็นกำลังรบนอกประเทศหนึ่งของกองบัญชาการอินโด-แปซิฟิก(USINDOPACOM: Indo-Pacific Command) กองทัพสหรัฐฯ ประกอบกำลังด้วยกองพันทหารราบกรมนาวิกโยธินที่5(1st Battalion, 5th Marines), กองพันส่งกำลังบำรุงรบที่31(Combat Logistics Battalion 31)
และฝูงบินใบพัดกระดกกลางนาวิกโยธินที่265(VMM-265 'Dragons', Marine Medium Tiltrotor Squadron 265) VMM-265 ประจำการด้วยอากาศใบพัดกระดก MV-22B Osprey ที่มีที่ตั้ง ณ สถานีอากาศนาวิกโยธิน(MCAS: Marine Corps Air Station) Futenma ใน Okinawa ญี่ปุ่น
เสริมกำลัง(Reinforced) ด้วยฝูงบินขับไล่โจมตีนาวิกโยธินที่121(VMFA-121'Green Knights',Marine Fighter Attack Squadron 121) ที่ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35B Lightning II ที่มีที่ตั้ง ณ สถานีอากาศนาวิกโยธิน MCAS Iwakuni ญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯนำ F-35 มาฝึกที่ไทยหลังจากที่แสดงการบินในงาน Singapore Airshow 2020 ไปครับ