วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เครื่องบินขับไล่ F-35A สหรัฐฯเกิดรอยร้าวจากการใช้ปืนใหญ่อากาศ

Newer F-35As cracking due to gun use




A F-35A, assigned to Luke Air Force Base, Arizona, taxis down the Honolulu Airport runway on 29 January 2019. Newer model F-35As have developed cracking in the outer mold-line coatings and the underlying chine longeron skin after gun use. Source: US Air Force
https://www.janes.com/article/94071/newer-f-35as-cracking-due-to-gun-use

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ Pentagon ได้จำกัดการใช้ปืนใหญ่อากาศของเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter(JSF) รุ่นขึ้นลงตามแบบ CTOL(Conventional Takeoff and Landing)
ในสายการผลิต Lot 9 และใหม่กว่าให้ใช้ปืนใหญ่อากาศเฉพาะการรบเท่านั้น หลังจากที่ค้นพบรอยร้าวหลายจุดในเครื่องบินหลังจากการปฏิบัติใช้งานปืนใหญ่อากาศ

Robert Behler ผู้อำนวยการการทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการ(DOT&E: Director of Operational Test and Evaluation) กล่าวในรายงานปีงบประมาณ 2019 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2020 ว่า
หน่วยบินที่ทำการบินเครื่องบินขับไล่ F-35A ในสายการผลิตใหม่พบรอยร้าวในส่วนเคลือบเส้นเบ้า(mold-line)ส่วนนอก, ผิวฐานแกนโครงสร้างตามแนวลำตัว(longeron), ใกล้ปากกระบอกปืนหลังการใช้ปืนใหญ่อากาศ

เครื่องบินขับไล่ F-35A สายการผลิต Lot 9 ถูกส่งมอบตั้งแต่ปี 2017 เครื่องบินขับไล่ F-35 ทั้งสามรุ่นใช้ปืนใหญ่อากาศ GAU-22/A สี่ลำกล้องหมุนขนาด 25mm โดย F-35A ติดตั้งปืนใหญ่อากาศภายในลำตัว
ขณะที่เครื่องบินขับไล่ F-35B รุ่นบินขึ้นระยะสั้นลงจอดทางดิ่ง STOVL(Short Take-Off Vertical Landing) และเครื่องบินขับไล่ F-35C รุ่นประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน CV(Carrier Variant) ทั้งสองรุ่นใช้กระเปาะปืนใหญ่อากาศภายนอกลำตัว

ความแตกต่างในการติด mold-line fairing ส่วนนอกทำให้กระเปาะปืนใหญ่อากาศมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับแต่ละรุ่น ตัวอย่างเช่น กระเปาะปืนใหญ่อากาศของ F-35B ไม่สามารถติดกับ F-35C ได้
Brett Ashworth โฆษกบริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ว่า F-35B และ F-35C ติดตั้งกระเปาะปืนใหญ่อากาศทรงโป่งตรวจจับได้ยากที่ใต้ส่วนกลางโครงสร้างลำตัวเครื่อง

รายงานประจำปีงบประมาณ 2019 ส่วนใหญ่ตอกย้ำข้อกังวลเดียวกับเกี่ยวกับปืนใหญ่อากาศของ F-35A จากรายงานในปีก่อนหน้าที่ความแม่นยำของปืนไม่สามารถยอมรับได้(https://aagth1.blogspot.com/2019/02/f-35a_5.html)
ในอีกทางหนึ่ง ผลความแม่นยำในการยิงกระเปาะปืนใหญ่อากาศแบบอากาศสู่พื้นของ F-35B และ F-35C จนถึงขณะนี้มีความสอดคล้องและตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติของสัญญา

DOT&E กล่าวว่าผลลัพธ์ไม่ได้แสดงข้อผิดพลาดความแม่นยำของปืนใหญ่อากาศภายในลำตัว F-35A ด้าน Ashworth กล่าวว่าโครงการ F-35 ได้สร้างความคืบหน้าที่สำคัญกับ ปญอ. F-35A ตั้งแต่ข้อมูลถูกใช้สำหรับรายงานของ DOT&E
โครงการได้ประสบควมสำเร็จในการปรับปรุงชุดคำสั่งและติดตั้งการช่วยการจัดเรียงปรับแต่ง(alignment) ปืนใหญ่อากาศในสนาม เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งลำกล้องปืนจะถูกต้องครับ