วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Boeing สหรัฐฯส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet เครื่องแรกที่ผ่านการยืดอายุการใช้งาน

Boeing delivers first F/A-18E/F Super Hornet with 1,500h service life extension
Boeing delivered the first F/A-18E/F Super Hornet with a 1,500h service-life extension to the US Navy (USN) on 21 January.

An F/A-18 Super Hornet undergoes service-life extension modifications at Boeing’s St. Louis facility in late 2019
https://www.flightglobal.com/fixed-wing/boeing-delivers-first-f/a-18e/f-super-hornet-with-1500h-service-life-extension/136584.article

บริษัท Boeing สหรัฐฯได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet เครื่องแรกที่ได้รับการยืดอายุการใช้งานเพิ่มอีก 1,500ชั่วโมงบินแก่กองทัพเรือสหรัฐฯ(USN: US Navy) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2020
Boeing สหรัฐฯมีแผนจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ Super Hornet เครื่องที่สองที่ผ่านการยืดอายุการใช้งานภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยเครื่องที่สามจะถูกส่งมอบให้กองทัพเรือสหรัฐฯในเดือนเมษายน 2020 ตามการแถลงเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการดัดเแปลงอายุการใช้งาน(Service Life Modification) ขั้นต้นจะยืดอายุการใช้งานเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F จาก 6,000ชั่วโมงบิน เพิ่มเป็น 7,500ชั่วโมงบิน
Boeing และกองทัพเรือสหรัฐฯมีแผนที่จะนำเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet กลับมาเข้ารับการดัดแปลงเพิ่มเติมที่จะเริ่มต้นในปี 2020

การดัดแปลงเพิ่มเติมเหล่านี้จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet ขึ้นเป็น 10,000ชั่วโมงบิน และบูรณาการการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน Block III
ซึ่งรวมการติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมแนบโครงสร้างลำตัว CFT(Conformal Fuel Tanks), คอมพิวเตอร์ภารกิจที่เร็วขึ้น และระบบสื่อสารที่ทรงพลังมากขึ้น(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/fa-18ef-super-hornet-block-3.html)

การปรับปรุงมาตรฐานเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet Block III ในที่สุดจะทำให้เครื่องสามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(UAV: Unmanned Air Vehicle) คู่บินภักดี(Loyal Wingman) ได้
โดย Loyal Wingman เป็นหุ่นยนต์ UAV สำหรับการรบรูปแบบใหม่ ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯมองในฐานะแนวทางการเพิ่มอำนาจการยิงของตนในราคาไม่แพง(https://aagth1.blogspot.com/2019/02/boeing-airpower-teaming-system.html)

Boeing ได้นำเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F จำนวน 15เครื่องเข้าสู่โครงการยืดอายุการใช้งาน Service Life Modification ในสายการผลิต ณ โรงงานอากาศยานของตนที่ St Louis มลรัฐฯ Missouri และที่ San Antonio มลรัฐฯ Texas บริษัทมีแผนที่ส่งมอบอีก 5เครื่องในปี 2020
มันใช้เวลาในโรงงานราว 18เดือนสำหรับการดัดแปลง F/A-18E/F เครื่องเดียว แต่กองทัพเรือสหรัฐฯคาดว่าจะลดระยะเวลาซ่อมบำรุงลงเป็น 12เดือนภายในปีงบประมาณ 2023 โดยกล่าวว่าการเข้าถึงแบบ 'เรียนรู้ตามการทำไปด้วย' (learn-as-you-go) จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการได้

โครงการยืดอายุการใช้งาน Service Life Modification ได้เริ่มต้นในปี 2018(https://aagth1.blogspot.com/2018/03/fa-18ef-super-hornet.html) และคาดว่าจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2040 อัตราการผลิตคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดที่ 40เครื่องต่อปี
Boeing ยังเป็นผู้ชนะได้รับสัญญาจากกองทัพเรือสหรัฐฯในเดือนมีนาคม 2019 เพื่อผลิตเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F ใหม่ 78เครื่องที่ได้รับการยืดอายุการใช้งานและเป็นมาตรฐาน Block 3 ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2019/03/boeing-fa-18ef-block-iii.html)