วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แนวคิดรถรบสะเทินน้ำสะเทินบก BMMP ใหม่สำหรับทหารราบกองทัพเรือรัสเซีย

New amphibious fighting vehicle proposed for Russian naval infantry

BMMP concept hull, showing running gear and amphibious components including bow blade, trim vane, and rear trim blade. Source: OmskTransMash
http://www.janes.com/article/79822/new-amphibious-fighting-vehicle-proposed-for-russian-naval-infantry

Jane's ได้รับเอกสารการนำเสนอที่แสดงว่า OmskTransMash รัฐวิสาหกิจด้านเครื่องจักรหนักและยานยนต์ทางทหารของรัสเซีย ได้พัฒนาแบบแผนรถรบหุ้มเกราะสายพานสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูงตระกูลใหม่
ในชื่อรถรบทหารราบทางเรือ BMMP(Naval Infantry Fighting Vehicle, Bojevaya Mashina Morskoj Pekhoti) สำหรับเสนอให้หน่วยทหารราบทางเรือ กองทัพเรือรัสเซีย((Russian Naval Infantry, Russian Navy)

รถสายพานสะเทินน้ำสะเทินบกตระกูล BMMP มีคุณสมบัติในการติดตั้งยุทโธปกรณ์ใหม่และขีดความสามารถที่หลากหลายเช่นเดียวกับตระกูลรถรบยุคใหม่ของรัสเซีย
ทั้ง รถถังหลัก T-14 Armata และรถรบทหารราบหนัก T-15 Armata, รถรบสายพาน Kurganets-25 และยานเกราะล้อยาง Bumerang 8x8

OmskTransMash ปัจจุบันเป็นภาคส่วนในเครือ UralVagonZavod(UVZ) รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตรถถังหลักรายใหญ่ของรัสเซียในปัจจุบันทั้งรถถังหลัก T-90 และ T-14
รถรบทหารราบทางเรือ BMMP รัสเซียเห็นได้ว่ามีแบบแผนแนวคิดจากระบบที่มีการพัฒนาแล้วในปัจจุบัน เช่น รถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบก ZBD-05 จีน และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7 สหรัฐฯ

BMMP รัสเซียจะเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกเต็มรูปแบบโดยใช้ระบบขับเคลื่อน Water Jet และมีระบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนตัวถังรถสำหรับการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
ซึ่งภาพประกอบแสดงถึงว่า BMMP มีการนำแนวคิดมาจากโครงการรถรบสะเทินน้ำสะเทินบก EFV(Expeditionary Fighting Vehicle) นาวิกโยธินสหรัฐฯ(US Marine Corps) ที่ยกเลิกโครงการไปแล้ว

รถรบสะเทินน้ำสะเทินบก EFV สหรัฐฯนั้นเป็นระบบที่ออกแบบมาให้สามารถทำความเร็วขณะเคลื่อนที่ในน้ำได้สูงมากๆกว่ารถรบหุ้มเกราะ(AFV: Armoured Fighting Vehicle) ทั่วไป
ทำให้ EFV สามารถทำการปล่อยออกจากเรือยกพลขึ้นบกจากทะเลในระยะไกลเกินเส้นขอบฟ้า(อ้างว่าได้ไกลมากถึง 100km) เคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่งได้รวดเร็วกว่ารถ AAV7 ที่ประจำการในปัจจุบัน

ระบบกลไกการทำงานสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวข้องนี้ เมื่อก่อนสามารถพบเห็นได้เพียงจากรถต้นแบบสาธิตของโครงการ EFV
ที่พัฒนาโดยบริษัท General Dynamics Land Systems สหรัฐฯในช่วงต้นปี 2000s เท่านั้น โดยรถรบสะเทินน้ำสะเทินบก EFV ได้ถูกยกเลิกโครงการในปี 2011

กลไกดังกล่าวมีขั้นตอนการทำงานที่ใช้เวลาประมาณ 40วินาที เริ่มจากนำน้ำเข้าท่อ Trim Vane ที่ขยายจากส่วนจมูกรถและใบจักรที่หัวรถเป็นระบบ hydraulic ด้านล่างที่คลุมตำแหน่งส่วนล่างทั้งหมดของตัวถังรถและ Gear
จากนั้นเครื่องสูบน้ำใต้ท้องรถจะเริ่มทำงาน และใบพัดที่สองแบบแบนส่วนล่างด้านท้ายของรถจะขับน้ำออกมาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนรถในน้ำด้วยความเร็วสูง

รถแคร่ฐานตระกูล BMMP สามารถรองรับติดตั้งระบบอาวุธได้หลายรูปแบบ เช่น ป้อมปืนใหญ่กลไร้พลประจำป้อม Kinzhal ขนาด 57mm, ป้อมปืนใหญ่กลไร้พลประจำป้อม Impuls-2 ขนาด 30mm ติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง,
ป้อมปืน Remote ขนาด 14.5mm และป้อมปืน Remote ขนาด 12.7mm, รุ่นติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง, รุ่นต่อสู้อากาศ และรุ่นติดปืนใหญ่รถถังขนาด 125mm เป็นต้น

ปัจจุบันกำลังทหารราบทางเรือ กองทัพเรือรัสเซีย ยังคงมีความต้องการจัดหารถรบสายพานสะเทินน้ำสะเทินบกแบบใหม่เพื่อทดแทนรถสายพานลำเลียง MT-LB และรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก PT-76 ที่ประจำการมานานตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต
โดยระบบหนึ่งที่มีการพัฒนาออกมาแล้วคือรถหุ้มเกราะสายพานลำเลียงสะเทินน้ำสะเทินบก BT-3F APC(Armoured Personnel Carrier) ที่พัฒนาโดย Tractor Plants Concern ที่มีพื้นฐานจากรถรบทหารราบสายพาน BMP-3 IFV(Infantry Fighting Vehicle) ครับ(http://aagth1.blogspot.com/2016/08/bt-3f-typhoon-k.html)