วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สวีเดนจะปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ด้วยมาตรฐาน MS20

Sweden to upgrade MS20-standard Gripen C/Ds
The Swedish Air Force is to have its MS20-standard Gripen C/D fighter updated under a contract announced on 23 May. Source: MBDA
http://www.janes.com/article/80248/sweden-to-upgrade-ms20-standard-gripen-c-ds

บริษัท Saab สวีเดนได้รับสัญญาวงเงิน 224 million Swedish Krona เพื่อการปรับปรุงระบบของฝูงเครื่องบินขับไล่ JAS-39C/D Gripen ของกองทัพอากาศสวีเดน(SwAF: Swedish Air Force, Svenska flygvapnet)
สัญญาจากสำนักงานยุทโธปกรณ์กลาโหมสวีเดน(FMV) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมว่า บริษัท Saab จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบมาตรฐานชุดคำสั่ง MS20 ซึ่งเปิดตัวในปี 2016

โดยเฉพาะการปรับปรุงจะทำให้เครื่องมี 'ขีดความเป็นศูนย์กลาง' ที่รวมการค้นหาตรวจจับเป้าหมาย, การป้องกันตนเอง, การสื่อสาร และระบบส่วนติดต่อเครื่องจักร-มนุษย์(human-machine interface) เช่นเดียวกับการสนับสนุนที่สำคัญและระบบการฝึกหลายรายการ
การทำงานจะดำเนินการที่โรงงานของ Saab ใน Gothenburg, Järfälla, Linköping และ Arboga โดยการส่งมอบเครื่องจะมีขึ้นในช่วงระหว่างปี 2018-2020

กองทัพอากาศสวีเดนมีเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว JAS-39C Gripen C จำนวน 73เครื่อง และเครื่องบินขับไล่สองที่นั่ง JAS-39D Gripen D จำนวน 24เครื่อง ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการการปรับปรุงมาตรฐาน MS20(เป็น block สุดท้ายสำหรับเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D)
การปรับปรุงที่เป็นหลักสำคัญของชุดคำสั่งมาตรฐาน MS20 ได้ร่วมการบูรณาการระบบใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องหลายประการ เช่น อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะยิงนอกสายตา MBDA Meteor และระเบิดนำวิถีดาวเทียม Boeing GBU-39 Small Diameter Bomb I,

ปรับปรุง Mode การทำงานของ Radar, ขีดความสามารถการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด(close-air support) digital, เพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่าย Link 16, ขยายการนำร่องพลเรือน, การป้องกันนักบินจากนิวเคลียร์ ชีวะ รังสี เคมี(CBRN: Chemical Biological Radiological and Nuclear),
ขีดความสามารถการปฏิบัติการกลางคืนโดยใช้กระเปาะลาดตระเวน SPK 39 Modular Reconnaissance Pod II และระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้น(GCAS: Ground Collision Avoidance System)

โดยที่เครื่องบินขับไล่ JAS-39E Gripen E รุ่นล่าสุด 60เครื่องที่จะเข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดนช่วงปี 2022-2026 เดิมกองทัพอากาศสวีเดนตั้งใจที่จะปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ Gripen C ของตนลงในช่วงเวลาเดียวกัน(ขณะที่เครื่องบินขับไล่ Gripen D จะยังถูกใช้ในภารกิจฝึกนักบิน)
อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม 2017 กองทัพอากาศสวีเดนเปิดเผยกับ Jane's และสื่ออื่นๆว่า ตนจะมองหาทางเลือกในการคงจำนวนเครื่องเก่าไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขาดจำนวนเครื่องขณะรอเครื่องบินขับไล่ Gripen E

นอกจากได้รับการสั่งจัดหาจากกองทัพอากาศสวีเดนแล้ว กองทัพอากาศบราซิล(Brazilian Air Force)ยังเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกของเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F จำนวน 36เครื่อง(Gripen E รุ่นที่นั่งเดี่ยว 28เครื่อง และ Gripen F รุ่นสองที่นั่ง 8เครื่อง)
โดย Saab หวังที่จะสามารถส่งออก Gripen E ได้ในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ของหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์(http://aagth1.blogspot.com/2018/03/2020.html), อินเดีย(http://aagth1.blogspot.com/2018/04/110.html), ออสเตรีย, แคนาดา, ฟินแลนด์ และโคลอมเบีย

รวมถึงเครื่องบินขับไล่ Gripen Aggressor สำหรับเสนอหน่วยบินข้าศึกสมมุติของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ(http://aagth1.blogspot.com/2017/09/saab-gripen-aggressor.html)
และการเสนอเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ที่เปิดสายการผลิตใหม่หรือเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วในเงื่อนไขการเช่าแก่ บอตสวานา, สโลวาเกีย(http://aagth1.blogspot.com/2018/04/f-16v-gripen.html), บัลแกเรีย รวมถึงฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

Saab สวีเดนยังมีการเจรจาการเสนอปรับปรุงประเทศลูกค้าของเครื่องบินขับไล่ Gripen C/D ด้วยมาตรฐานชุดคำสั่ง MS20 แก่สาธารณรัฐเช็ก, ฮังการี, แอฟริกาใต้
รวมถึงกองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) ที่อยู่ในช่วงการเจรจาขั้นต้นเพื่อปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Gripen C/D ฝูงบิน๗๐๑ กองบิน๗ สุราษฏร์ธานี ๑๑เครื่องด้วยชุดคำสั่งมาตรฐาน MS20 ครับ(http://aagth1.blogspot.com/2018/02/gripen-cd-ms20-software.html)