วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กองพันรถถังร่วมเนเธอร์แลนด์-เยอรมนีรับมอบ Leopard 2A6MA2 คันแรก

Dutch-German tank battalion receives first Leopard 2A6MA2
The first of a total of 17 Leopard 2A6MA2s has been delivered to Panzerbataillon 414. Source: Bundeswehr
http://www.janes.com/article/80374/dutch-german-tank-battalion-receives-first-leopard-2a6ma2

กองพันรถถังที่414 (Panzerbataillon 414) กองทัพบกเยอรมนี(German Army, Heer) ซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงคือกองร้อยรถถังเนเธอร์แลนด์ได้รับมอบรถถังหลัก Leopard 2A6MA2 คันแรกเมื่อเร็วๆนี้ ตามที่กองทัพเยอรมนี(Bundeswehr) ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา
รถถังหลัก Lepard 2A6MA2 ที่เหลือ 16คันถูกกำหนดให้ส่งมอบแก่กองพันซึ่งมีที่ตั้งใน Lohheide ทางตอนเหนือของเยอรมนีภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้รวมทั้งหมด 17คัน ตามที่กองทัพเยอรมนีเสริม

กองพันรถถังที่414 ซึ่งกองทัพบกเยอรมนีและกองทัพบกเนเธอร์แลนด์(Royal Netherlands Army, Koninklijke Landmacht) ร่วมจัดตั้งขึ้นในปี 2015
อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของ กองทัพน้อยยานเกราะที่43(43 Gemechaniseerde Brigade) กองทัพบกเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลยานเกราะที่1(1 Panzerdivision) กองทัพบกเยอรมนี

ผู้บังคับการกองพันรถถังที่414 พันโท Marco Niemeyer ได้อธิบายการ "ส่งมอบ-รับมอบ" ถ.หลัก Leopard 2A6MA2 ซึ่งจะประจำการในกองร้อยรถถังเยอรมนีว่าเป็นก้าวอย่างสำคัญของหน่วย
ในการบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการสนามรบ ELIAS(Essential Land based Information Application & Services) เนเธอร์แลนด์ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพน้อยยานเกราะที่43

รถถังหลัก Leopard 2 ของกองพันรถถังที่414 จะยังได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน Leopard 2A6MA2 และติดตั้งระบบ ELIAS นั้น
พวกมันจะปฏิบัติการรวมกับกองทัพน้อยยานเกราะที่43 ที่จะมีรถถังหลักที่ได้รับการปรับปรุงทั้งหมด 48คัน

เดิมทีกองทัพบกเนเธอร์แลนด์เคยมีหน่วยรถถังหลักในอัตราจัดคือ กรมทหารม้า Hussars Prince Alexander(Regiment Huzaren Prins Alexander) และ กรมทหารม้า Hussars van Sytzama(Regiment Huzaren van Sytzama)
อย่างไรก็เนื่องจากการตัดลดงบประมาณกลาโหมของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในช่วงปี 1990s-2010s ทำให้กองพันรถถังหลัก Leopard 2A4, Leopard 2A5 และ Leopard 2A6 หน่วยขึ้นตรงของทั้งสองกรมทหารม้าถูกทยอยยุบหน่วยจนหมด

นั่นทำให้ในช่วงต้นปี 2010s ที่ผ่านมานั้นกองทัพบกเนเธอร์แลนด์ไม่มีรถถังหลักประจำการอยู่เลยแม้แต่หน่วยเดียว อย่างไรตามการจัดตั้งกองทัพร่วมเนเธอร์แลนด์-เยอรมนี ทำให้หน่วยรถถังหลักถูกนำกลับมาจัดตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงของกลุ่มชาติสมาชิก NATO ที่ภัยคุกคามจากกองทัพรถถังและยานเกราะของรัสเซียต่อกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกเริ่มมีมากขึ้นครับ