วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ LPH-6112 Marado เกาหลีใต้ติดตั้งระบบตรวจจับของในประเทศและอิสราเอล

South Korea selects mix of local, Israeli sensors for second Dokdo-class helicopter carrier


Marado, seen here during its ceremonial launch on 14 May 2018. Source: South Korean MND
http://www.janes.com/article/80105/south-korea-selects-mix-of-local-israeli-sensors-for-second-dokdo-class-helicopter-carrier


เรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น Dokdo ลำที่สอง(LPH: Landing Platform Helicopter) ของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี(ROKN: Republic of Korea Navy) คือ LPH-6112 ROKS Marado นั้น
เมื่อเข้าประจำการเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ROKS Marado ได้รับการสร้างให้ติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ตรวจจับที่ต่างออกไปจากเรือลำแรกของชั้นคือ LPH-6111 ROKS Dokdo

จากชุดภาพพิธีปล่อยเรือลงน้ำของเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ LPH-6112 ROKS Marado เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น(http://aagth1.blogspot.com/2018/05/lph-6112-marado.html) ได้เปิดเผยว่า
เกาหลีใต้ได้เลือกติดตั้ง Radar ตรวจการณ์ multifunction แบบ ELM-2248(MF-STAR) จากบริษัท ELTA Systems อิสราเอล แทน multibeam radar แบบ SMART-L จากบริษัท Thales ยุโรปที่ติดตั้งบนเรือ ROKS Dokdo

เกาหลีใต้ยังได้เลือกติดตั้ง Radar ตรวจการณ์อากาศและพื้นน้ำสามมิติที่น่าจะเป็นแบบ SPS-550K จากบริษัท LIG Nex1 สาธาณรัฐเกาหลีบนเรือ ROKS Marado
แทนที่ Radar ตรวจการณ์แบบ Thales MW08 ยุโรปที่ติดตั้งบนเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ LPH-6111 ROKS Dokdo ลำแรกของชั้น

การเปลี่ยนแปลงที่สะดุดตายังรวมถึงแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Raytheon Mk49 สหรัฐฯสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ RIM-116 RAM(Rolling Airframe Missile) ซึ่งติดตั้งเหนือสะพานเดินเรือของเรือ LPH Dokdo นั้น
บนเรือ LPH Marado ได้ถูกเปลี่ยนเป็นจานสัญญาณ Radar หน้าเดี่ยวตรึงประจำที่(single fixed-array face) ของ Radar แบบ MF-STAR อิสราเอลบนแท่นหน้าเสากระโดงเรือด้านบนหอเรือส่วนหน้า

ภาพวาดประกอบที่เผยแพร่โดยสำนักงานโครงการจัดหากลาโหม(DAPA: Defense Acquisition Program Administration) สาธารณรัฐเกาหลี ยังชี้ให้เห็นว่า
เรือ LPH Marado จะติดตั้งระบบป้องกันระยะประชิด(CIWS: Close-In Weapon System) ปืนใหญ่กลหกลำกล้องหมุน Phalanx 20mm จำนวน 2ระบบ ที่ตำแหน่งดาดฟ้าเรือด้านหัวเรือ 1ระบบ และที่ฐานยื่นออกจากท้ายเรือต่ำลงจากดาดฟ้าเรือ 1ระบบ

ระบบ CIWS เดิมของเรือ LPH Dokdo คือปืนใหญ่กลเจ็ดลำกล้องหมุน Thales Goalkeeper 30mm เนเธอร์แลนด์ ซึ่งติดตั้งบนด้านท้ายของดาดฟ้ายกหอเรือ 1ระบบ และที่ดาดฟ้าบินทางหัวเรือ 1ระบบ
การปรับปรุงต่างๆบนเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Marado นั้นได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือเกาหลีใต้จากประสบการณ์ 11ปีที่ปฏิบัติการกับเรือลำแรกของชั้น ROKS Dokdo ครับ