วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 จีนลำแรกที่สร้างในประเทศเริ่มการทดลองเรือในทะเล

Video: China's First Home-Built Aircraft Carrier Started Sea Trials


China's first home-built aircraft carrier leaves Dalian in northeast China's Liaoning Province for sea trials on May 13, 2018.
http://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/may-2018-navy-naval-defense-news/6216-video-china-s-first-home-built-aircraft-carrier-started-sea-trials.html


เรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่จีนสร้างเองในประเทศ ได้ออกจากท่าเรือ Dalian ในมณฑล Liaoning ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเริ่มการทดลองเรือในทะเลเมื่อตอนเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม 2018
เมื่อเข้าประจำการเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ(เดิมรู้จักในชื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A ชื่อเรือ CV-17 Shandong) นี้จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People’s Liberation Army Navy)

การทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ระวางขับน้ำราว 50,000tons นี้เป็นขั้นตอนสำคัญนับตั้งแต่ที่เรือถูกปล่อยลงน้ำที่อู่เรือ Dalian เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2016(http://aagth1.blogspot.com/2017/04/type-001a_26.html)
ซึ่งการเริ่มการทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองที่จีนสร้างเองในประเทศทั้งลำเป็นลำแรกนี้ ได้สร้างความสนใจแก่สื่อจีนและประชาชนผู้สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอย่างสูงมาก

ขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ประกาศเหตุการณ์นี้เมื่อเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาและสถานที่สำหรับการทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองจีน
อย่างไรก็ตาม Website ภาษาฝรั่งเศส Eastpendulum ได้รายงานอ้างถึงประกาศแจ้งเตือน LN-0103 ที่ออกโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลจีนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม(http://www.lnmsa.gov.cn/Detail_JingGao.aspx?id=124B3A759F9C4B548E77D86F88ECB256)

ว่าดูเหมือนข้อมูลในบางจุดเช่นเดียวกับการทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001 CV-16 Liaoning เรือบรรทุกเครื่องลำแรกของจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 2011
(CV-16 Liaoning เดิมคือเรือบรรทุกเครื่องชั้น Admiral Kuznetsov ชื่อ Varyag ที่จีนซื้อจากยูเครนในสภาพที่สร้างไม่เสร็จ และจีนนำมาสร้างใหม่จนสมบูรณ์เข้าประจำการในปี 2012)

โดยประกาศแจ้งเตือน LN-0103 ระบุพื้นที่ในทะเลขนาดใหญ่ 3,666ตารางกิโลเมตร บนปริมณฑลเส้นรอบวงยาว 253km กำหนดเป็นพื้นที่ถูกปิดกั้นสำหรับการจราจรทางทะเลของพลเรือนสำหรับ "ภารกิจทางทหาร"
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 0900 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 1200 รวม 6วัน และมีการกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าไปในทะเลระยะประมาณ 100km จากตะวันออกเฉียงใต้ของ Dalian ในส่วนตอนเเหนือของทะเลเหลือง

ตามข้อมูลทางการของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(https://mp.weixin.qq.com/s/2M7YEis8jN123enggeu-HA) การรณรงค์การทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 จะทุ่มเทไปยังการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเสถียรของระบบพลังงานและอุปกรณ์อื่นๆของเรือ
ในกรณีของเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning ระบบขับเคลื่อนของเรือที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพดีขณะที่จัดหามา โดยวิศวกรจีนสามารถทำให้มันกลับมาใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้เดิม ขณะที่ปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นที่มีข้อบกพร่องจากการออกแบบดั้งเดิมของเรือ

ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ลำใหม่ได้ออกแบบติดตั้งระบบขับเคลื่อนกังหันไอน้ำใหม่ ซึ่งพัฒนาเสร็จในปี 2009 ซึ่งเดิมตั้งใจจะนำมาใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ CATOBAR(Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery) ในอนาคต(รู้จักในชื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 003)
แต่จีนได้ตัดสินใจที่จะสร้างเรือลำที่สองเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ STOBAR(Short Take-Off But Arrested Recovery) เช่นเดียวกับลำแรก Liaoning ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาค ระบบขับเคลื่อนกังหันไอน้ำใหม่ใหม่นี้จึงถูกติดตั้งกับเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002

เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของจีน Type 002 นี้คาดว่าจะมีกำหนดส่งมอบเรือเข้าประจำการในกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนราวเดือนกันยายน 2019 ตามข้อมูลจาก Eastpendulum
เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องสองลำแรกของจีนพบว่ามีช่วยระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันมาก โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning เริ่มการทดลองเรือในทะเลครั้งแรกเมื่อ 10 สิงหาคม 2011 และเข้าประจำการเมื่อ 25 กันยายน 2012 รวม 1ปี 1เดือน

สำนักออกแบบ 701 ของ CSIC(China Shipbuilding Industry Corporation) รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรทางเรือของรัฐบาลจีนได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใหม่หลายอย่างของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 เมื่อเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning
แต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำจะยังคงถูกพิจารณาว่าเป็นเรือพี่น้องกัน การรับรองความปลอดภัยการทดลองเรือในทะเลของเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ลำใหม่นี้น่าจะใช้ระยะเวลาการทดลองเรือในทะเลไม่นานเท่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning

ความแตกต่างบางส่วนหรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินจีนทั้งสองลำนั้นรวมถึงระบบขับเคลื่อน, ระบบอำนวยการรบที่ปรับปรุงใหม่เต็มรูปแบบ และโครงสร้างระบบที่ติดตั้งภายในเรือบางอย่าง
เช่น หอเรือของ Type 002 จะมีความยาวสั้นกว่า Liaoning ทำให้มีพื้นที่บนดาดฟ้าบินบนเรือที่กว้างขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเพิ่มจำนวนอากาศยานไปกับเรือได้ โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ยังคงบรรทุกเครื่องบินไปเรือได้ 36เครื่อง รวมเครื่องบินขับไล่ J-15 24เครื่อง

ชุดภาพถ่ายและวีดิทัศน์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมยังทำให้เห็นถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ได้ติดตั้งแท่นเครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านนักประดาน้ำแบบ 12ท่อยิง จากที่เรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning ติดตั้งแท่นเครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านนักประดาน้ำแบบ 8ท่อยิง
Lift ขนส่งเครื่องกระสุนยุทโธปกรณ์เบา 4ตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นยกกำบังไอพ่น(Deflector) 2ตัวที่ต้นทางวิ่ง Ski-Jump ความยาว 105m ของเรือ Liaoning ดูเหมือนจะถูกเปลี่ยนเป็น Lift ขนาดใหญ่ตัวเดียวบนเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002

รายงานจากสถานีโทรทัศน์ CCTV(China Central Television) จีน ยังได้เปิดเผยถึงนามของผู้บังคับการเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนคือ พลเรือตรี Lai Yi Jun อดีตผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่8 และอดีตผู้บังคับการเรือฟริเกตชั้น Type 053H3 ชื่อ FFG-522 Lianyungang
พลเรือตรี Lai ถูกประกาศว่าเป็นผู้บังคับการเรือที่ดีที่สุดของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนในปี 2010 แม้ ผบ.เรือคนใหม่นี้จะไม่เป็นที่รู้จักนัก แต่แหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการระบุว่า พลเรือตรี Lai เป็นคนที่ "ฉลาดมากๆ" และมี "ทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดีมาก" ครับ