วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ออสเตรเลียปล่อยเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Hobart ลำที่สามเป็นลำสุดท้ายลงน้ำ

Australia launches third and final Hobart-class Air Warfare Destroyer
Australian Chief of Navy Vice Admiral Tim Barrett in front of Hobart-class AWD Sydney. The ship is the third and final AWD launched for the RAN. Source: Australian DoD/Russell Millard
http://www.janes.com/article/80208/australia-launches-third-and-final-hobart-class-air-warfare-destroyer


ออสเตรเลียได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำของเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Hobart (AWD: Air Warfare Destroyer) ลำที่สามและเป็นลำสุดท้ายสำหรับกองทัพเรือออสเตรเลีย(RAN: Royal Australian Navy) คือ DDGH 42 HMAS Sydney
เรือพิฆาต DDGH 42 HMAS Sydney ความยาวตัวเรือ 146.7m ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยพิธีมีผู้บัญชาการทหารเรือออสเตรเลีย พลเรือโท Tim Barrett เป็นประธาน ณ อู่เรือ Osborne ใน Adelaide ออสเตรเลีย

เรือพิฆาต HMAS Sydney ซึ่งถูกวางกระดูกงูเรือเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 มีกำหนดจะถูกส่งมอบให้กองทัพเรืออสเตรเลียเดือนธันวาคม 2019 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองเรือในทะเล
เรือลำแรกของชั้น DDGH 39 HMAS Hobart เข้าประจำการเมื่อเดือนกันยายน 2017(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/hobart.html) และคาดว่าจะพร้อมปฏิบัติการเต็มอัตราภายหลังในปี 2018 นี้

ขณะที่เรือพิฆาตชั้น Hobart ลำที่สอง DDGH 41 HMAS Brisbane ซึ่งถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนธันวาคม 2016 กำลังอยู่ระหว่างการทดลองเรือในทะเล โดยมีกำหนดการส่งมอบเรือให้กองทัพเรือออสเตรเลียในเดือนกันยายน 2018
เรือฟริเกตชั้น Adelaide(ชั้น Oliver Hazard Perry สหรัฐฯ) ซึ่งยังคงประจำการอยู่ 2ลำคือ FFG 05 HMAS Melbourne และ FFG 06 HMAS Newcastle กำลังจะถูกปลดประจำการลงเพื่อหลีกทางให้กับเรือพิฆาตชั้น Hobart ที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการรบแก่กองทัพเรือออสเตรเลียมากขึ้น

เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Hobart ออสเตรเลียมีพื้นฐานจากเรือฟริเกตชั้น F-100 Alvaro de Bazan ของ Navantia สเปน(โดยมีการดัดแปลงตามความต้องการของกองทัพเรือออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก)
เรือพิฆาตชั้น Hobart ได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรบ Aegis ที่ทำงานร่วมกับ phased array radar แบบ AN/SPY-1D(V) ของ Lockheed Martin สหรัฐฯ

เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Hobart กองทัพเรือออสเตรเลียติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง Mk 41 VLS(Vertical Launch System) รุ่นความยาว Strike จำนวน 48ท่อยิงสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง SM-2MR Block IIIA(Standard Missile-2 medium-range),
อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยไกล SM-2MR Block IIIB และอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง RIM-162 ESSM Block I(Evolved SeaSparrow Missiles) ในชุดบรรจุแบบแฝดสี่ต่อ1ท่อยิง

เรือพิฆาตชั้น Hobart ออสเตรเลียมีระวางขับน้ำเต็มที่ 6,350tons ยังติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ/โจมตีภาคพื้นดิน RGM-84 Harpoon Block II ของ Boeing สหรัฐฯ 8นัดในสองท่อยิงแฝดสี่,
ปืนใหญ่เรือ MK 45 MOD 4 5"/62cal ของ BAE Systems สาขาสหรัฐฯ 1กระบอกที่หัวเรือ และระบบป้องกันระยะประชิด(CIWS: Close-In Weapon System) Phalanx Block 1B 20mm ของ Raytheon สหรัฐฯ 1ระบบที่ท้ายเรือ,

ปืนใหญ่กล Orbital ATK M242 Bushmaster 25mm สหรัฐฯ 2กระบอกในแท่นยิง Remote แบบ Rafael Typhoon อิสราเอล และแท่นยิง Torpedo เบาแฝดสอง MK 32 MOD 9 ขนาด 324mm 2แท่นยิงสำหรับ Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ Eurotorp MU90 ฝรั่งเศส-อิตาลี
เรือพิฆาตชั้น Hobart ยังมีโรงเก็บและลาดจอดเฮลิคอปเตอร์ท้ายเรือ รองรับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทางทะเล Sikorsky MH-60R Seahawk สหรัฐฯ 1เครื่องครับ