วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กองทัพเรือไทยพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางชุดเรือหลวงปันหยีลำที่สองRoyal Thai Navy's Keel laying ceremony of new second Panyi-class Tugboat from Italthai Marine Limited, 3 July 2018


YTM-857 H.T.M.S. Panyi is a Robert Allan Ltd. designed RAmparts 3200 class medium tugboat(http://aagth1.blogspot.com/2016/10/blog-post_43.html)

กองทัพเรือ จัดพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลำที่สอง
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) เวลา 12.09 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลำที่สอง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติให้จัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) จำนวน 1 ลำ เพื่อทดแทนเรือเก่า และให้มีเรือลากจูงขนาดกลางในจำนวนที่เพียงพอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการสนับสนุนเรือต่าง ๆ ในทุกพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือภายในประเทศเป็นผู้ดำเนินการ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ
โดยใช้แบบเรือของเรือหลวงปันหยี เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดหา โดยปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานด้านยุทธการที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการเข้า/ออก จากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงและสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่างเหมาะสม
โดยมีขีดความสามารถในการเข้าดึง/ดัน เรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ รวมทั้งเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือดำน้ำของกองทัพเรือได้อย่างคล่องตัว และสามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้
นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถในการลากจูง โดยเรือมีกำลังดึง (Static Bollard Pull) ไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน สามารถปฏิบัติงานในท่าเรือ และชายฝั่งได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยเรือมีความคงทนทะเลได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 3 (Sea State 3)
ทั้งนี้ เรือลากจูงขนาดกลางลำที่สอง มีกำหนดต่อแล้วเสร็จ และประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ในห้วงเดือน มีนาคม 2562 หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการทดสอบระบบต่าง ๆ ในน้ำ
และคาดว่าจะมีพิธีส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือในห้วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 โดยจะประจำการที่กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1964947926889887


กองทัพเรือไทยมีเรือลากจูงขนาดกลาง(เรือ ลจก.) อยู่สามชุดคือ ชุด ร.ล.ริ้น ที่สร้างโดย Singmarine Shipyard สิงคโปร์ เข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔(1981) คือ ร.ล.ริ้น 853 และ ร.ล.รัง 854
,ชุด ร.ล.แสมสาร ซึ่งสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ เข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗(1994) คือ ร.ล.แสมสาร 855 และ ร.ล.แรด 856 และ ร.ล.ปันหยี 857 เข้าประจำการเมื่อ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017)
เรือลากจูงขนาดกลางลำที่สองที่ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือไปเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑(2018) เข้าใจว่าจะเป็นเรือลำที่สองในชุด ร.ล.ปันหยี ซึ่งจะถูกนำมาประจำการทดแทนเรือลากจูงเก่าที่ใช้งานมานานต่อไปครับ