วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จีนทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเรือพิฆาตชั้น Type 055 พร้อมกันสองลำ

China launches two Type 055 destroyers simultaneously in Dalian

China’s DSIC shipyard launched two Type 055 destroyers simultaneously on 3 July. Source: Via xcar.com.cn
http://www.janes.com/article/81499/china-launches-two-type-055-destroyers-simultaneously-in-dalian

เรือพิฆาตชั้น Type 055 ขนาดระวางขับน้ำ 10,000tons ได้ถูกทำพิธีปล่อยลงน้ำพร้อมกันสองลำที่อู่เรือ Dalian Shipbuilding Industry Company(DSIC) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่รวดเร็วอย่างมากในการสร้างเรือรบชั้นใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรือพิฆาตชั้น Type 055 ที่ปล่อยลงน้ำไปล่าสุดสองลำนี้เป็นเรือลำที่สามและลำที่สี่ของชั้น โดยมีเรือพิฆาตชั้น Type 055 ทั้งหมด 4ลำแล้วที่ถูกปล่อยลงน้ำในช่วงน้อยกว่าหนึ่งปีมานี้
เรือพิฆาตชั้น Type 055 ลำแรกถูกปล่อยลงน้ำ ณ อู่เรือ Jiangnan Changxingdao ใกล้มหานคร Shanghai เมื่อเดือนมิถุนายน 2017(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/type-055.html) และลำที่สองถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนเมษายน 2018

เรือพิฆาตชั้น Type 055 เป็นเรือรบผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างเพื่อเข้าประจำการในกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People’s Liberation Army Navy)
ซึ่งมีการพัฒนาขยายขนาดไปจากเรือพิฆาตชั้น Type 052D(NATO กำหนดรหัส Luyang III) ที่เข้าประจำการแล้ว 8ลำ และกำลังอยู่ระหว่างการทดลองเรือในทะเล และกำลังสร้างอีกหลายลำ

เรือพิฆาตชั้น Type 055 มีคุณสมบัติเรือติดตั้งเสากระโดงเรือแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งระบบตรวจจับแบบแผ่นติดที่พื้นผิว planar sensor array ที่ออกแบบใหม่เป็นจำนวนมาก
เรือพิฆาตชั้น Type 055 มีความยาวตัวเรือ 180m กว้าง 20m และจะติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง(VLS: Vertical Launch System) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี 112ท่อยิง

แท่นยิง VLS แบบ universal นี้คาดว่าจะได้รับการติดตั้งอาวุธผสมกันระหว่าง อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศป้องกันพื้นที่(Area Defence) แบบ HHQ-9,
อาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือผิวน้ำพิสัยไกล YJ-18, อาวุธปล่อยนำวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดิน CJ-10 และอาวุธปล่อยนำวิถีติดตั้ง Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ

แม้ว่าสื่อของจีนจะได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าระวางขับน้ำของเรือพิฆาตชั้น Type 055 จะอยู่ที่ 10,000tons แต่ระวางขับน้ำเต็มอัตราน่าจะมากกว่านั้นคืออยู่ในช่วงราว 12,000-13,000tons
ทำให้เรือพิฆาตชั้น Type 055 มีขนาดเล็กกว่าเรือพิฆาตชั้น Zumwalt ของกองทัพเรือสหรัฐฯ(USN: US Navy) แต่ก็ใหญ่กว่าเรือลาดตระเวนชั้น Ticonderoga ของกองทัพเรือสหรัฐฯครับ