วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บราซิลประจำการเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ A140 PHM Atlantico

Brazil commissions helicopter carrier
The Brazilian Navy commissioned the helicopter carrier PHM Atlantico in the UK on 29 June. The ship is due to reach its homeport, Arsenal do Rio de Janeiro, on 25 August. Source: Marinha do Brasil
http://www.janes.com/article/81405/brazil-commissions-helicopter-carrier


กองทัพเรือบราซิล(Brazilian Navy, Marinha do Brasil) ประจำการเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์ A140 PHM Atlantico เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สหราชอาณาจักร
เดิมเรือลำนี้คือเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์(LPH: Landing Platform Helicopter) L12 HMS Ocean ที่เคยประจำการในกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(Royal Navy)

กองทัพเรือบราซิลได้จัดซื้อเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HMS Ocean ต่อจากอังกฤษในวงเงิน 381.081 million Brazilian Real($98.76 million) ตามข้อตกลงการขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018(http://aagth1.blogspot.com/2018/02/hms-ocean-4.html)
ในความต้องการเพื่อทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบิน A12 NAe Sao Paulo ที่ตัดสินใจปลดประจำการลง(http://aagth1.blogspot.com/2017/12/hms-ocean-2018.html)

HMS Ocean เข้าประจำการเมื่อเดือนกันยายน 1998 และปลดประจำการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2018 ณ ฐานทัพเรือ HM Naval Base Devonport ใน Plymouth(http://aagth1.blogspot.com/2018/04/f-35b-hms-queen-elizabeth-hms-ocean.html)
โดยกองทัพเรือสหราชอาณาจักรจะทดแทนเรือลำนี้ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Queen Elizabeth สองลำคือ R08 HMS Queen Elizabeth และ R09 HMS Prince of Wales

ชุดการจัดหาเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของบราซิลประกอบด้วย Radar ตรวจการณ์สามมิติ Artisan 3D, Radar ตรวจการณ์พื้นน้ำ KH1007, ปืนใหญ่กล Remote Weapon System แบบ DS30M Mk 2 ขนาด 30mm 4กระบอก และเรือระบายพล Mk 5B จำนวน 4ลำ
อย่างไรก็ตามระบบป้องกันระยะประชิด(CIWS: Close-In Weapon System)ปืนใหญ่กลหกลำกล้องหมุน Mk 15 Block 1B Phalanx 20mm, ระบบป้องกัน Torpedo และปืนกลหกลำกล้องหมุน M134 Minigun 7.62mm ได้ถูกถอดออกจากเรือก่อนจะส่งมอบเรือให้บราซิล

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ A140 Atlantico มีระวางขับน้ำ 21.578tons ความยาวตัวเรือ 203.43m และมีพิสัยทำการ 8,000nmi
เรือกำลังได้รับการทำงานปรนบัติซ่อมบำรุงโดยบริษัท Babcock และบริษัท BAE Systems สหราชอาณาจักรตั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ PHM Atlantico มีกำหนดการจะเดินทางไปถึงฐานทัพเรือหลัก Arsenal do Rio de Janeiro(AMRJ) ที่บราซิลในวันที่ 25 สิงหาคม 2018
ซึ่งกำลังพลประจำเรือบราซิลจะเข้ารับฝึกการปฏิบัติการภาคทะเลภายใต้โครงการฝึกภาคทะเลนายทหารเรือธง(FOST: Flag Officer Sea Training) ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรครับ