วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กองทัพเรือปากีสถานเลือกจัดหาเรือคอร์เวตแบบ MILGEM ตุรกี 4ลำ

Pakistan Navy Procuring 4 MILGEM Type Corvette from Turkey 
Turkish Navy MILGEM-class Corvette F512 TCG  Büyükada
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/july-2018-navy-naval-defense-news/6337-pakistan-navy-procuring-4-milgem-type-corvette-from-turkey.html

รัฐมนตรีกลาโหมตุรกี Nurettin Canikli ได้รายงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า บริษัทออกแบบและวิศกรรมความมั่นคงตุรกี Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret(STM) เป็นผู้ชนะการแข่งขันโครงการจัดหาของกองทัพเรือปากีสถาน(Pakistani Navy)
ตามสัญญาที่มีการลงนาม บริษัท STM ตุรกีจะส่งมอบเรือคอร์เวตแบบ MILGEM(เรือคอร์เวตชั้น Ada) จำนวน 4ลำให้แก่กองทัพเรือปากีสถาน

ระหว่างพิธีการลงนามสัญญาจัดหารัฐมนตรีกลาโหมตุรกี Nurettin Canikli เรียกข้อตกลงดังกล่าวนี้ว่า "เป็นสัญญาการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในของตุรกี"
การเจรจากับปากีสถานในการจัดหาเรือคอร์เวตในโครงการ MILGEM ตุรกีได้เริ่มต้นในปี 2015

ตามข้อตกลงที่ได้รับการลงนาม เรือคอร์เวต 2ลำแรกจะถูกสร้างโดยอู่เรือ Istanbul Naval Shipyard ในนครหลวง Istanbul ตุรกี โดยมีกำหนดส่งมอบให้กองทัพเรือปากีสถานในปี 2023
และเรือคอร์เวต 2ลำหลังจะถูกสร้างโดยอู่เรือ Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd.(KSEW) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลปากีสถานใน Karachi โดยการถ่ายทอด Technology จากตุรกี โดยมีกำหนดส่งมอบให้กองทัพเรือปากีสถานในปี 2024-2025

เรือคอร์เวตลำแรกจะถูกสร้างภายในระยะเวลา 54เดือน, ลำที่สอง 60เดือน, ลำที่สาม 66เดือน และลำที่สี่ 72 เดือนตามลำดับ
ในเดือนพฤษภาคม 2017 STM ตุรกีและอู่เรือ KSEW ปากีสถานได้ลงนามข้อตกลงขั้นต้นในการสร้างเรือคอร์เวตเหล่านี้ร่วมกันใน Karachi ปากีสถาน

เรือคอร์เวตชั้น Ada กองทัพเรือตุรกี(Turkish Navy) ใช้ตัวเรือทรง Monohull ที่พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของกองบัญชาการกองกำลังทางเรือตุรกี(Turkish Naval Forces Command) ในด้านความเร็ว, ความคงทนทะเล และการทรงตัวของเรือ
เรือคอร์เวตชั้น Ada ตุรกี มีความยาวเรือ 99.5m กว้าง 14.4m กินน้ำลึก 3.9m และมีระวางขับน้ำ 2,400tons ติดตั้งระบบขับเคลื่อนกำลัง 32MW ทำความเร็วสูงสุดได้ 29+ Knots สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มอัตราได้ในคลื่นลมทะเลระดับ sea state 5 และปฏิบัติได้บางส่วนในระดับ sea state 6

เรือคอร์เวตชั้น Ada ตุรกีถูกออกแบบให้มีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์พร้อมอุปกรณ์บริการและสนับสนุนรองรับ ฮ.ใช้งานทางทะเลขนาด 10tons เช่น Sikorsky S-70B Seahawk โดย ฮ.สามารถปฏิบัติการจากเรือได้ในทะเลระดับ sea state 4
แบบเรือคอร์เวต MILGEM ถูกออกแบบให้รองรับกำลังพลประจำเรือและเจ้าหน้าที่การบินรวมทั้งหมด 106นาย และเพิ่มเป็น 108นาย เมื่อรวมผู้ป่วยในห้องพยาบาลบนเรือ

ปัจจุบันกองทัพเรือปากีสถานกำลังอยู่ระหว่างการปรับกำลังทางเรือของตนใหม่ นอกจาการจัดหาเรือคอร์เวต 4ลำจากตุรกีแล้ว ปากีสถานกำลังจัดหาเรือฟริเกตชั้น Type 054A จีน 4ลำ และเรือดำน้ำแบบ S20P จีน 8ลำ(http://aagth1.blogspot.com/2017/12/blog-post_14.html)
รวมถึงการปรับปรุงความทันสมัยเรือดำน้ำแบบ Agosta 90B โดย STM ตุรกี(http://aagth1.blogspot.com/2016/06/agosta-90b.html) และเรือส่งกำลังบำรุงใหม่ PNS Moawin ที่ออกแบบโดย STM ตุรกีและสร้างโดย KSEW ปากีสถานที่ทดลองเรือในทะเลเมื่อเดือนเมษายน 2018 ครับ