วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อังกฤษพิจารณาทางเลือกทดแทนอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon ด้วยระบบที่มีขายแล้ว

UK considers options for possible off-the-shelf Harpoon replacement
The GWS60 Harpoon is due to be retired from RN service in 2023. Source: Royal Navy
http://www.janes.com/article/82025/uk-considers-options-for-possible-off-the-shelf-harpoon-replacement

สหราชอาณาจักรอาจจะมองที่จะจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น(SSGW: Surface-to-Surface Guided Weapon) ที่มีพร้อมวางขายในตลาดแล้วเพื่อเป็นสะพานเชื่อมช่องว่าง
ระหว่างการปลดประจำการอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon และแผนการนำอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Future Cruise/Anti-Ship Weapon(FC/ASW) เข้าประจำการ

การให้ปากคำเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อสำนักคณะกรรมาธิการกลางกลาโหมสหราชอาณาจักร(HCDC: House of Commons Defence Committee)/สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส(French National Assembly) ต่อการสอบถามสำหรับโครงการ FC/ASW
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรยืนยันว่ากิจกรรมการสำรวจตลาดได้พร้อมอยู่ในการดำเนินการแล้ว

เรือฟริเกตชั้น Type 23 ทั้ง 13ลำ และเรือพิฆาตชั้น Type 45 จำนวน 3ลำจากทั้งหมด 6ลำของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(RN: Royal Navy) นั้นติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ GWS 60/Harpoon Block 1C SSGW
ระบบดังกล่าวถูกจัดหาในปี 1980s ภายใต้ความต้องการคณะเสนาธิการ(ทางทะเล) Staff Requirement (Sea) 6548 ซึ่งเดิมมีแผนจะปลดประจำการในปี 2018(http://aagth1.blogspot.com/2016/11/harpoon-2018.html) แต่อาวุธได้ถูกยืดอายุการใช้งานออกไปถึงปี 2023

ความมุ่งหมายที่จะนำเข้าประจำการในกรอบระยะเวลา 2030 อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ FC/ASW ปัจจุบันเป็นหัวข้อกิจกรรมขั้นแนวคิดระยะสามปี ที่ร่วมทุนโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลสหราชอาณาจักร เริ่มต้นนำโดยบริษัท MBDA ยุโรป
สหราชอาณาจักรได้มองหาแนวทางคู่ขนาดสำหรับหลายทางเลือกของระบบทีมีในตลาดอยู่แล้ว ในฐานะส่วนหนึ่งของขั้นตอนแนวความคิดเพื่อรับทราบถึงข้อมูลแนวทางที่เป็นไปได้อื่นๆ

การให้ปากคำต่อคณะกรรมการร่วม Simon Bollom หัวหน้ากองยุทโธปกรณ์และการสนับสนุนกลาโหม(Defence Equipment and Support) กล่าวว่าการยืดอายุการใช้ใดๆเพิ่มเติมของอาวุธปล่อยนำวิถีจะเป็นเรื่องยาก
"ความท้ายทายใหญ่ที่สุดกับระบบอาวุธนี้คือ พลังงาน, ระบบขับเคลื่อน และหัวรบ เรามาถึงจุดที่มีปัญหายากลำบากกับอายุขัยที่จำกัด และส่วนประกอบทางเคมีของพวกมันที่เห็นได้ชัด การประเมินของเราในขั้นนี้คือการจะไปเกินปี 2023 จะเป็นความท้าทาย" เขากล่าว

ตาม พลโท Mark Poffley รองหัวหน้าคณะเสนาธิการ(ด้านขีดความสามารถทางทหาร) อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น SSGW ใหม่ได้สันนิษฐานว่ามีลำดับความสำคัญสูงกว่าภายในโครงการยุทโธปกรณ์
"เรารู้เราต้องการอาวุธพื้นสู่พื้น เราต้องมีบางตัวเลือกเพื่อทำให้รู้ว่ามันน่าจะมาจากไหน และเรารู้ดีว่ามันมีแรงกดดันอย่างมากกับงบประมาณที่เหลืออยู่" พลโท Poffley กล่าวครับ