วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon คูเวตทำการบินครั้งแรก

First flight of Eurofighter in Kuwait Air Force configuration takes place – the most advanced variant of Eurofighter ever flown

On the 23rd December 2019 at the Flight Test Centre of Leonardo Aircraft Division in Turin-Caselle, the first Instrumented Series Production Aircraft (ISPA 6) equipped with the Kuwait Air Force configuration has successfully completed its first flight.
https://www.eurofighter.com/news-and-events/2019/12/first-flight-of-eurofighter-in-kuwait-air-force-configuration-takes-place-the-most-advanced-variant-of-eurofighter-ever-flownเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2019 ณ ศูนย์ทดสอบการบินของแผนกอากาศยาน Leonardo Aircraft Division บริษัท Leonardo อิตาลีใน Turin-Caselle เครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon
เครื่องแรกในสายการผลิต Instrumented Series Production Aircraft(ISPA 6) ในรูปแบบสำหรับกองทัพอากาศคูเวต(Kuwait Air Force) ได้ประสบความสำเร็จในการทำการบินครั้งแรก

นี่เป็นเครื่องบินขับไล่ Typhoon เครื่องแรกที่ติดตั้ง AESA(Active Electronically Scanned Array Radar) Radar แบบ Captor-E ด้วยมาตรฐาน Phase Enhancement P3Eb และเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับการเข้าสู่การนำเครื่องบินขับไล่ Eurofighter เข้าประจำการกับคูเวต
มาตรฐาน P3Eb เป็นเครื่องบินขับไล่ Typhoon ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดที่เคยสร้างมา ด้วยชุดขีดความสามารถที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากโครงการปรับปรุงที่มีอยู่

สัญญาสำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจ Eurofighter Typhoon จำนวน 28เครื่องได้รับการลงนามระหว่างกระทรวงกลาโหมคูเวตและบริษัท Leonardo อิตาลีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2016
ตามที่แผนกอากาศยาน Leonardo Aircraft Division ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้รับสัญญาหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน Eurofighter(https://aagth1.blogspot.com/2017/12/eurofighter-typhoon.html)

ด้วย Captor E-Scan radar และการเพิ่มเติมระบบอาวุธใหม่หลายอย่าง เครื่องบินขับไล่ Typhoon ISPA 6 รุ่นนี้จะมอบวิทยาการเครื่องบินขับไล่ชั้นแนวหน้าให้แก่กองทัพอากาศคูเวต เมื่อเครื่องจะเข้าประจำการในคูเวตภายในปี 2020
ขณะที่เครื่องกลุ่มบริษัทหุ้นส่วน Eurofighter กำลังทดสอบชิ้นส่วนเฉพาะของรูปแบบนี้รวมถึงการพัฒนา E-Scan radar ในสหราชอาณาจักรและเยอรมนี นี่เป็นการบินครั้งแรกของเครื่องในชุดรูปแบบนี้ที่จะถูกส่งมอบให้คูเวต

ชุดขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ Typhoon สำหรับคูเวตรวมถึงการบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นร่อน Storm Shadow, อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Brimstone และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบอื่นๆ
มากกว่านั้นยังเป็นคาดว่าจะมีการบูรณาการกระเปาะชี้เป้า Laser ขั้นก้าวหน้าใหม่(Lockheed Martin Sniper Advanced Targeting Pod) ที่จะขยายแบบกระเปาะชี้เป้า Laser ที่ชัดเจนที่เครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon รองรับ

การนำกระเปาะฝึกการรบ DRS-Cubic ACMI P5 มาใช้ และการเพิ่มขีดความสามารถระบบช่วยนำร่อง(VOR) โดยกองทัพอากาศคูเวตจะได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ Typhoon รุ่นที่นั่งเดี่ยว 22เครื่อง และรุ่นสองที่นั่ง 6เครื่อง รวม 28เครื่อง
ปัจจุบันคูเวตมีเครื่องบินขับไล่ Boeing F/A-18C/D อยู่ 34เครื่องซึ่งประจำการมาตั้งแต่ปี 1991-1993 และกำลังสั่งจัดหาเครื่องบินขับไล่ Boeing F/A-18E/F Super Hornet จำนวน 28เครื่องครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/07/boeing-fa-18ef-super-hornet.html)